Bản In Bị Nghiêng

Dấu hiệu này có thể xảy ra khi thanh dẫn giấy được căn chỉnh nhưng quá lỏng hoặc quá chặt. Kiểm tra thanh dẫn giấy, và căn chỉnh thanh dẫn giấy với chiều rộng của giấy. Nạp Giấy
98CU-074