Menyahdayakan Komunikasi HTTP

Disyorkan untuk menyahdayakan komunikasi HTTP apabila hanya menggunakan sambungan USB atau apabila tidak menggunakan fungsi yang memerlukan komunikasi HTTP, seperti UI Jarak Jauh, pencetakan WSD dan AirPrint.
Bahagian ini menerangkan cara untuk mengkonfigurasi tetapan menggunakan panel operasi.
Anda juga boleh mengkonfigurasi tetapan ini menggunakan UI Jarak Jauh dari komputer.Menguruskan Mesin dari Komputer (UI Kawalan Jauh)
Kelayakan pentadbir diperlukan.
1
Di panel operasi, pilih [Menu] di skrin [Rumah], dan tekan . Skrin [Rumah]
2
Tekan [Keutamaan]    [Rangkaian]    [Tetapan TCP/IP]    [Guna HTTP]  .
Skrin [Guna HTTP] dipaparkan.
Jika skrin log masuk muncul, masukkan ID dan PIN Pengurus Sistem, dan kemudian tekan [<Log Masuk>]  . ID dan PIN Pengurus Sistem
3
Tekan [Tak Aktif]    [Ya]  .
98CW-049