Kesan Kotoran dan Percikan Toner Kelihatan

Lakukan pencarisilapan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Memeriksa Kertas

Adakah Anda Menggunakan Kertas yang Sesuai?
Periksa sama ada kertas di dalam mesin boleh digunakan, dan gantikannya dengan kertas yang sesuai, sebagaimana yang diperlukan.
Kertas yang Boleh Digunakan
Memuatkan Kertas

Langkah 2: Memeriksa Kartrij Toner

Periksa Baki Toner Dalam Kartrij Toner.
Jika jumlah baki toner di dalam kartrij toner rendah, gantikan kartrij toner.
Memeriksa Baki Bahan Guna Habis
Menggantikan Kartrij Toner
* Bergantung kepada keadaan penggunaan mesin, jumlah baki toner sebenar mungkin lebih rendah daripada yang ditunjukkan atau bahagian itu mungkin merosot.

Langkah 3: Memeriksa Persekitaran Penggunaan Mesin

Adakah Anda Menggunakan Mesin Dalam Persekitaran yang Berkelembapan Rendah?
Menetapkan [Mod Kelembapan Rendah] kepada [Mod 1] boleh menyelesaikan masalah ini. Jika itu tidak berjaya, cuba pilih [Mod 2] dan kemudian [Mod 3] mengikut turutan.
Skrin [Rumah] pada panel operasi [Menu]    [Pelarasan/Penyelenggaraan]    [Laras Kualiti Imej]    [Pemprosesan Khas]   [Mod Kelembapan Rendah]    pilih mod tersebut.
* Mendayakan tetapan ini boleh mengurangkan kepadatan atau mewujudkan pudar dalam persekitaran lembap.

Langkah 4: Memeriksa Status Penyelenggaraan

Adakah Anda Telah Membersihkan Pemasangan Pembetulan?
Simptom ini mungkin berlaku apabila pemasangan pembetulan kotor. Dalam keadaan ini, bersihkan pemasangan pembetulan. Membersihkan Pemasangan Pembetulan
98CW-06L