945R-00H

Byta till de rekommenderade säkerhetsinställningarna

När typen av miljö för maskinen han ändrats kan de rekommenderade inställningarna för den typen ställas in på maskinen.
Proceduren som beskrivs här använder kontrollpanelen.
Du kan även konfigurera inställningarna med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) via en dator.
Behörigheter som administratör, enhetsadministratör eller nätverksadministratör krävs. Maskinen måste startas om för att tillämpa inställningarna.
1
Kontrollera om några jobb körs för närvarande.
Tryck på <Statusmonitor> på maskinens kontrollpanel, välj <Kopiera/skriva ut>, <Skicka>, <Mottagning> eller <Lagra> och tryck sedan på <Jobbstatus> för att kontrollera om det finns några jobb som körs för närvarande.
2
Tryck på <Inställningar/Registrering> på maskinens kontrollpanel.
3
Tryck på <Hanteringsinställningar> → <Säkerhetsinställningar> → <Rekom. säkerhetsinställningar för användningsmiljö>.
Skärmen <Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> visas.
4
Välj den typ av miljö som har bekräftats med Guiden för säkerhetsinställningar och tryck på <Start>.
Ett meddelande visas där du kan bekräfta om du vill köra.
5
Kontrollera meddelandet och tryck på <Ja>.
Maskinen startar om och säkerhetsinställningarna för den valda typen av miljö återspeglas.
<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> finns tillgängligt med den senaste plattformsversionen.
Om det inte är tillgängligt kan du ändra säkerhetsinställningarna manuellt. Effekt och inverkan från säkerhetsinställningar
<Rekommend. säkerhetsuppsätt. för användningsmiljö> är inte tillgängligt om några säkerhetspolicyinställningar är konfigurerade.
Om funktioner du vill använda blir otillgängliga
Du kan ångra ändringarna för att återställa maskinen till ett tidigare tillstånd.
Återställer säkerhetsinställningarna
Se följande för information om effekten och inverkan från säkerhetsinställningarna för varje typ av miljö.
Effekt och inverkan från säkerhetsinställningar