Multi-drawer Paper Deck-E

Si el "Multi-drawer Paper Deck-E" també està instal·lat, pot proporcionar tres orígens de paper addicionals.
Els dipòsits superior i central admeten cadascun un màxim de 1.500 fulls de paper (80 g/m2) i el dipòsit inferior del "Multi-drawer Paper Deck-E" admet fins a 2.000 fulls de paper (80 g/m2).
També es pot connectar el "POD Deck Lite XL-A" o "Stack Bypass-D" a l'equip.

Tapa davantera (alimentació intermèdia)

Obriu-la quan es produeixi un encallament de paper. Encallaments de paper al Multi-drawer Paper Deck-E (opcional)

Safata d'escapament

El paper s'imprimeix a la safata d'escapament si l'equip detecta alimentació diversos fulls.

Botó d'obertura

Permet obrir el dipòsit de paper, com quan cal carregar paper.

Dipòsit de paper

Carregueu paper. Càrrega de paper al Multi-drawer Paper Deck-E

Cobertura de la ruta

Obriu aquesta tapa per treure el paper encallat. Encallaments de paper al Multi-drawer Paper Deck-E (opcional)
*Aquesta cobertura no s’obre si no s’ha connectat el "Paper Deck Path Kit-B" opcional.
Assegureu-vos de connectar la "Multi-drawer Paper Deck-E" a terra abans de connectar l'endoll a l'alimentació elèctrica. A més, assegureu-vos de desendollar l'endoll de l'alimentació elèctrica abans de desconnectar la connexió a terra.
No col·loqueu objectes pesats sobre la "Multi-drawer Paper Deck-E". Es podria malmetre l'equip.
Quan carregueu paper aneu amb compte de no tallar-vos amb les vores del paper.
Si l'equip es troba en mode de repòs, és possible que no pugueu obrir el dipòsit de paper. En aquest cas, reactiveu l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura del "Multi-drawer Paper Deck-E".
Si s'utilitza paper estucat fi per imprimir, es pot arrugar segons els últims treballs d'impressió que s'hagin realitzat. En aquest cas, manteniu obert el dipòsit de paper durant uns 10 minuts per reduir la temperatura del dipòsit de paper i, a continuació, torneu a imprimir.
Per a més informació sobre el gramatge i la mida del paper que podeu fer servir, vegeu els temes sobre la "Multi-drawer Paper Deck-E" a Paper admès.

Càrrega de paper al Multi-drawer Paper Deck-E

L'elevador interior dels dipòsits de paper puja i baixa automàticament. Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en carregar paper.
Si s'esgota el paper i la impressió s'atura quan s'està imprimint amb l'opció de grapar, no traieu els fulls impresos pendents de ser grapats. (Les operacions d'impressió i de grapat es reprenen un cop eliminat l'encallament de paper.)
Si necessiteu apujar l'elevador (per exemple, si cauen objectes dintre del dipòsit de paper), no l'aixequeu més de 50 mm ni en diagonal, ja que es pot produir un error de funcionament o es pot fer malbé l'equip.
No aixequeu l'elevador que hi ha als dipòsits de paper mentre l'equip estigui engegat, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé. Si heu d'apujar l'elevador, per exemple, si cauen objectes, apagueu l'alimentació principal amb els dipòsits de paper oberts. Per conèixer les instruccions per apagar l'equip, vegeu Posada en marxa de l'equip.
Podeu carregar paper de mida personalitzada si les dues cares del paper estan entre 182 mm i 487,7 mm de longitud i entre 139,7 mm i 330,2 mm d'amplada. No es pot carregar paper de mida personalitzada si una de les cares és més petita o més gran que les mides de paper indicades anteriorment.
Si durant la impressió apareix un missatge que indica que carregueu paper, les impressions pendents es faran automàticament un cop carregat el paper correcte. Si seleccioneu un altre origen de paper, la resta d'impressions es faran després de prémer <Bé>.
Per cancel·lar la impressió, premeu <Cancel·lar>.
Quan canvieu el paper que s'ha de carregar al "Multi-drawer Paper Deck-E" de normal a estucat, pot ser que calgui que espereu una estona, ja que és necessari un control de temperatura de l'aire calent que ventila el paper.
Vegeu la Guia de Manipulació de Mitjans Especialistes i establiu les opcions adequades per al paper que s'ha de carregar al "Multi-drawer Paper Deck-E".
1
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
És possible que el dipòsit trigui una estona a obrir-se tot i que premeu el botó d'obertura.
2
Prepareu el paper a carregar.
Airegeu els fulls uns quants cops i, a continuació, alineeu les vores del paper per facilitar-ne l'alimentació.
Per obtenir impressions d'alta qualitat, feu servir paper homologat per Canon.
Abans de carregar el paper, airegeu els fulls uns quants cops i, a continuació, alineeu les vores del paper per facilitar l'alimentació.
3
Carregueu el paper.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
Carregar una pila de paper gruixut pot causar problemes d'impressió a causa de la vora de paper doblegada o corbada. Carregueu el paper en piles no més gruixudes de 20 mm.
Quan carregueu paper amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació de càrrega. Càrrega de sobres a Multi-drawer Paper Deck-E
Quan carregueu separadors, feu-ho en l'ordre normal amb els separadors a la vora contrària a la direcció d'alimentació.
4
Tanqueu el dipòsit de paper.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el dipòsit de paper.
En les situacions següents, ajusteu les plaques de canvi de mida perquè coincideixin amb la mida del paper que es carregui. Canvi de la mida de paper per al Multi-drawer Paper Deck-E
Quan carregueu paper al dipòsit de paper per primer cop.
Quan carregueu paper i les vores de la pila de paper es poden corbar a la pila de paper o hi ha buits entre la vora del paper i les plaques de canvi de la mida, perquè la mida del paper que es carrega no coincideix amb la mida de paper a la qual estan ajustades actualment les plaques de canvi de mida.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan obriu/tanqueu el dipòsit de paper, no pegueu un cop fort al dipòsit de paper, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
No carregueu paper incompatible al "Multi-drawer Paper Deck-E". Fer-ho pot produir encallaments de paper. Paper admès
Cal aplanar el paper corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida de la unitat del dipòsit de paper situada al costat de la pila, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé.
Hi ha un injector d'aire instal·lat a l'interior de la "Multi-drawer Paper Deck-E". No inseriu clips ni altres objectes externs al port de l'injector.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega () o si el calaix no s'introdueix del tot al dipòsit de paper.
Assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
Si el primer full imprès no es pot imprimir bé a la safata de sortida, es recomana col·locar primer un full en blanc de la mateixa mida o més gros que el paper d'impressió a la safata de sortida.
En carregar el paper, assegureu-vos que l'ajust de la mida del paper del dipòsit coincideix amb la mida del paper que voleu carregar.
Carregueu el paper per sota dels rodets del retenidor de la vora posterior.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no sobrepassi els 20 mm. Si se sobrepassa aquesta mida, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Si al paquet del paper hi ha instruccions sobre la cara del paper que s'ha de carregar, seguiu-les.
Quan es carrega paper al dipòsit de paper, la cara que queda cap amunt és la que s'imprimeix.
Si hi ha problemes en imprimir, proveu de donar la volta al paper i de carregar-lo una altra vegada. Tanmateix, el paper gofrat, el paper estucat per una cara i el paper imprès de manera diferent l'anvers i al revers no es poden girar. Substituïu el paper amb nou paper.
Per a més informació sobre la direcció d'impressió en paper preimprès (paper amb logotips i dibuixos ja impresos), vegeu Orientació del paper que es carregarà.
Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo en un lloc sec i allunyat de la llum directa del sol.
Si el paper s'acaba i la impressió s'atura, col·loqueu més paper. La impressió es reprendrà tan bon punt es col·loqui més paper.
Si els rotllos de l’alimentador estan baixats, tanqueu el dipòsit de paper i premeu el botó d'obertura un altre vegada per obrir el dipòsit de paper.
 
Quan utilitzeu la magnètica, inclineu la palanca de canvi de pressió cap al costat de "900- 1000 g/m2". Quan utilitzeu paper de 350 g/m2 o menys, assegureu-vos de tornar la palanca de canvi de pressió cap a la posició original ("52- 350 g/m2"). Si utilitzeu el paper sense tornar la palanca de canvi de pressió a la posició original, és possible que quedin marques de rodets.
*1 costat de "52- 350 g/m2"
*2 costat de "900- 1000 g/m2"
Assegureu-vos que heu carregat el paper de forma correcta a l’àrea d'apilament quan obriu el dipòsit de paper. Si el paper no s’ha carregat de forma correcta o es queda a l’àrea d'apilament, carregueu el paper bé un altra vegada. Pot arrugar el paper o poder ocórrer encallament de paper.

Canvi de la mida de paper per al Multi-drawer Paper Deck-E

1
Premeu   <Preferències>  <Opcions de paper>  <Opcions de paper> i deseu la mida de paper que voleu.
Quan carregueu paper de mida estàndard, la mida de paper es detecta automàticament.
Si voleu carregar paper de mida lliure, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper i deseu la mida del paper.
2
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
És possible que el dipòsit trigui una estona a obrir-se tot i que premeu el botó d'obertura.
3
Desplaceu el retenidor de la vora posterior fins que no agafi el paper que s'ha d'ajustar.
El retenidor de la vora posterior es pot desplaçar agafant-lo tal com es mostra al diagrama.
4
Traieu tota la càrrega de paper.
5
Desenganxeu les tecles de bloqueig (4 llocs) a la placa de canvi de grandària.
6
Premeu la palanca, com s'indica a continuació. Sense deixar anar la palanca, feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins que no agafin el paper que s'ha d'ajustar.
7
Carregueu el paper que voleu utilitzar fins a una alçada d'aproximadament 10 mm.
Abans de carregar el paper, tanqueu el dipòsit una vegada i aixequeu l'elevador interior a la posició intermèdia. Si realitzeu una alineació del paper quan l'aixecador interior s'ha abaixat massa i el paper no entra en contacte amb les guies del paper, la placa de regulació lateral s'estrenyerà i provocarà un encallament de paper que n'impedirà l'alimentació.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
Quan carregueu paper amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació de càrrega. Càrrega de sobres a Multi-drawer Paper Deck-E
Quan carregueu separadors, feu-ho en l'ordre normal amb els separadors a la vora contrària a la direcció d'alimentació.
8
Feu lliscar la placa de canvi de mida exterior i la placa de canvi de mida interior fins a alinear-les amb la mida de paper que vulgueu.
9
Premeu les tecles de bloqueig (4 llocs) a la placa de canvi de grandària.
10
Desplaceu el retenidor de la vora posterior per alinear-lo amb la mida del paper que vulgueu, tal com s'indica a continuació.
Si el retenidor de la vora posterior es separa de paper carregat, llisqueu el retenidor de la vora posterior per aliniar-lo amb la grandària de paper desitjada.
11
Carregueu tot el paper restant a la pila de paper.
Col·loqueu el paper contra el lateral esquerre del dipòsit de paper.
12
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
13
Canvieu la mida de paper al full del suport i inseriu-lo a la placa del suport.
1
Traieu el full del suport de la placa del suport.
2
Enganxeu l'etiqueta de la mida del paper perquè coincideixi amb la mida de paper que consta al full del suport.
3
Inseriu el full del suport a la placa del suport.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Quan obriu/tanqueu el dipòsit de paper, no pegueu un cop fort al dipòsit de paper, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Ajusteu la placa de canvi de mida exterior, la placa de canvi de mida interior i el retenidor de la vora posterior correctament per evitar que es produeixin encallaments de paper, impressions brutes o bé que s'embruti l'interior de l'equip.
No carregueu paper incompatible al "Multi-drawer Paper Deck-E". Fer-ho pot produir encallaments de paper. Paper admès
Cal aplanar el paper corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida de la unitat del dipòsit de paper situada al costat de la pila, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé.
Hi ha un injector d'aire instal·lat a l'interior de la "Multi-drawer Paper Deck-E". No inseriu clips ni altres objectes externs al port de l'injector.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega () o si el calaix no s'introdueix del tot al dipòsit de paper.
Assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida del dipòsit de paper. Si ho feu, es poden produir encallaments o fer malbé l’equip.
Si el primer full imprès no es pot imprimir bé a la safata de sortida, es recomana col·locar primer un full en blanc de la mateixa mida o més gros que el paper d'impressió a la safata de sortida.
Seguiu les instruccions del paquet del paper sobre la cara del paper que s'ha de carregar (si n'hi ha).
Quan es carrega paper a la "Multi-drawer Paper Deck-E", la cara que queda cap amunt és la que s'imprimeix.
Si es produeixen problemes, com ara impressions de mala qualitat o encallaments de paper, proveu de donar la volta al paper i tornar-lo a carregar. Tanmateix, el paper gofrat, el paper estucat a una cara i el paper ja imprès no es poden girar. Canvieu aquest tipus per paper nou.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no sobrepassi els 20 mm. Si se sobrepassa aquesta mida, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Si els rotllos de l’alimentador estan baixats, tanqueu el dipòsit de paper i premeu el botó d'obertura un altre vegada per obrir el dipòsit de paper.
Quan utilitzeu la magnètica, inclineu la palanca de canvi de pressió cap al costat de "900- 1000 g/m2". Quan utilitzeu paper de 350 g/m2 o menys, assegureu-vos de tornar la palanca de canvi de pressió cap a la posició original ("52- 350 g/m2"). Si utilitzeu el paper sense tornar la palanca de canvi de pressió a la posició original, és possible que quedin marques de rodets.
*1 costat de "52- 350 g/m2"
*2 costat de "900- 1000 g/m2"

Càrrega de sobres a Multi-drawer Paper Deck-E

Es requereix l'accessori opcional "Envelope Feeder Attachment-G" per carregar sobres a "Multi-drawer Paper Deck-E". Equips opcionals
Per a més informació sobre els sobres que es poden carregar a "Multi-drawer Paper Deck-E", vegeu Paper admès.

Tipus de sobre disponibles i límit de càrrega

El límit de càrrega varia en funció del tipus de sobre.
Tipus de sobre.
Dipòsits superior i central
Límit de càrrega (alçada)
Indicador de límit de càrrega
Dipòsits inferiors
Límit de càrrega (alçada)
Indicador de límit de càrrega
Nagagata 3
50 mm
100 mm
Yougatanaga 3
Kakugata 2*1*2
9" x 12"*2
6" x 9"
Núm. 10 (COM10)
DL
ISO-C5
Monarch
70 mm
10" x 13"*2
45 mm
-
45 mm
-
*1 Si utilitzeu un sobre amb costures laterals (exteriors o interiors), assegureu-vos que l'alçada de la pila de sobres no superi els 30 mm. Així mateix, quan carregueu sobres amb costura lateral a les cobertes inferiors, assegureu-vos que l'alçada de la pila de sobres no superi els 50 mm. El límit de càrrega no està indicat.
*2 La safata de suport del "Envelope Feeder Attachment-H" és necessària per carregar el sobre.
Assegureu-vos que l'alçada del paper no superi l'indicador de límit de càrrega.
1
Prepareu la càrrega de sobres. Abans de carregar sobres
2
Instal·leu l'accessori "Envelope Feeder Attachment-H" al calaix de paper i carregueu els sobres.
Per obtenir instruccions sobre com instal·lar-lo, vegeu el manual de "Envelope Feeder Attachment-H".

Direcció d'alimentació de sobres

Quan carregeu sobres al "Multi-drawer Paper Deck-E", la direcció d'alimentació adequada varia en funció del tipus de sobre i de si la solapa del sobre està doblegada o no.
Si utilitzeu Nagagata 3, Kakugata 2, 9" x 12", o 10" x 13":
*1 Direcció d’alimentació
*2 Cara d’impressió cap amunt
Si utilitzeu Núm. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3, o 6" x 9":
*1 Direcció d’alimentació
*2 Cara d’impressió cap amunt
Si els sobres no es poden carregar amb normalitat, si es produeix un encallament de paper o si els sobres s'arruguen, doblegueu les solapes dins dels sobres o gireu els sobres i carregueu-los.
Gir de 180 graus
 
 
Nagagata 3 i Kakugata 2
 
 
Núm. 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch
 
 
*1 Direcció d’alimentació
*2 Cara d’impressió cap amunt
 
 
Rotació de 90 graus
 
 
Si la solapa es doblega o es produeix un encallament de paper amb la mida personalitzada de 139,7 x 182,0 mm a 330,2 x 487,7 mm
 
 
*1 Direcció d’alimentació
*2 Cara d’impressió cap amunt
Quan imprimiu, comproveu que l'orientació del paper carregat coincideixi amb l'orientació que es mostra a la pantalla de configuració d'impressió del controlador de la impressora. Per obtenir més informació, vegeu l'ajuda en línia.
Si copieu als sobres, gireu l'original abans de col·locar-lo.
Si gireu la ISO-C5 90 graus, establiu 229 x 162 mm per mida personalitzada abans de realitzar una impressió.
Quan es carrega un sobre a la "Multi-drawer Paper Deck-E", la cara que queda cap amunt és la que s'imprimeix. Premeu el sobre carregat amb la mà fins que la superfície del sobre estigui alineada amb la ranura d'alimentació.

Càrrega de paper preimprès a Multi-drawer Paper Deck-E

Si utilitzeu paper preimprès amb un logotip, pareu atenció a l'orientació del paper quan el carregueu. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la mateixa cara que el logotip.
Mentre es duu a terme una operació de còpia, pareu atenció a l'orientació de l'original. Col·locació dels originals
Establiu <Prioritzar orientació d'imatge> i <Prioritzar velocitat per copiar de l'alimentador> en <Off> prèviament.
Càrrega de paper amb logotip en orientació vertical
Carregueu el paper amb el logotip cap amunt segons la mida del paper, tal com s'indica a la figura següent.
A4
 
A3
Càrrega de paper amb logotip en orientació horitzontal
Carregueu el paper amb el logotip cap amunt segons la mida del paper, tal com s'indica a la figura següent.
A4
 
A3
A377-04L