Comprovació de l'estat de connexió de l'Espai avançat

Podeu comprovar el nombre de clients connectats a l'Espai avançat i l'adreça IP de l'equip client.
Premeu  (Monitor estat)  <Tòner/Altres>  <Estat conn. bústia avan.>
A377-02W