Manteniment

En aquesta secció es descriu el manteniment i la gestió de l'equip, com ara la neteja periòdica i la substitució de consumibles. També s'hi descriu el servei de manteniment que ofereix Canon. Per obtenir informació sobre les precaucions que cal prendre durant el manteniment, consulteu les Instruccions importants de seguretat i les Opcions.

Neteja bàsica

Substitució de consumibles

Eliminar encallaments de paper o grapes encallades

A377-020