Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces

 
Podeu impedir la filtració d'informació confidencial o personal de la llibreta d'adreces establint un PIN o evitant que determinades destinacions apareguin a la llibreta d'adreces. També podeu amagar la mateixa llibreta d'adreces. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador.

Definició d'un PIN per a la llibreta d'adreces

La llibreta d'adreces es pot configurar per demanar als usuaris que introdueixin un PIN per poder afegir entrades noves a la llibreta d'adreces o per o per editar-ne d'existents. Si feu això podeu reduir el risc d'edició no autoritzada de la llibreta d'adreces. No obstant, heu de tenir en compte que fins i tot si hi ha un PIN definit per a la llibreta d'adreces, un usuari que iniciï sessió amb privilegis d'administrador pot afegir i editar entrades sense introduir el PIN necessari.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Establir destinació>  <PIN de llibreta d'adreces>  <Establir>.
3
Definiu el PIN per editar la llibreta d'adreces.
Introduïu el PIN i premeu <Confirmar>. Torneu a introduir el PIN i premeu <Bé> per confirmar-lo.
No podeu definir un PIN que només contingui zeros, com ara "00" o "0000000".
Per desactivar el PIN, premeu  (Esborrar) per esborrar el PIN (deixeu el quadre de text en blanc) i premeu <Bé>.
4
Premeu <Bé>.
A més de definir el PIN per a la llibreta d'adreces, podeu millorar encara més la seguretat portant a terme les operacions següents:
Restricció de l'addició de destinacions noves Limitació de les destinacions disponibles

Restricció de l'accés a destinacions desades a la llibreta d'adreces

Podeu establir un número d'accés per als contactes empresarials importants i altres destinacions de la llibreta d'adreces que no vulgueu mostrar a tots els usuaris. Les destinacions amb un número d'accés desat només es mostren als usuaris que introdueixen el número d'accés correcte. Seguiu el procediment següent per activar la funció de desament de número d'accés.
Si la funció de desament de número d'accés està activada, els usuaris no poden especificar una destinació utilitzant <Opcions prèvies>.
 (Configuració) <Establir destinació>  <Gestionar números d'accés llibretes adreces>  <On>  <Bé>
Després de configurar aquesta opció, deseu els números d'accés a la llibreta d'adreces.
Per al número d'accés, podeu introduir un màxim de set dígits. Si introduïu menys de set dígits, l'equip desa el número d'accés amb zeros al davant.
Exemple: Si introduïu <321>, es desa <0000321>.
No es pot desar un número d'accés només amb zeros, com <0000000>.
Si introduïu un número amb zeros al davant, com per exemple <02> o <002>, els zeros s'ignoren i el número queda registrat com a <0000002>, és a dir, com si haguéssiu introduït el número <2>.

Amagar la llibreta d'adreces

Establiu si voleu amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid. Podeu especificar opcions independents per a Fax i per a Llegir i enviar.
Amagar la llibreta d'adreces i els botons d'accés ràpid
 (Configuració) <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de fax> <Restringir ús de la llibreta d'adreces> <On> <Bé>
Amagar els botons Llegir i enviar, Llibreta d'adreces i Accés ràpid
 (Configuració) <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions comunes> <Restringir ús de la llibreta d'adreces> <On> <Bé>
A377-0LL