Actualització del microprogramari

 
Periòdicament es facilita microprogramari nou per afegir funcions noves o resoldre problemes de funcions existents. Si hi ha microprogramari nou disponible, seguiu el procediment que s'indica a continuació per actualitzar-lo a l'equip. Per actualitzar el microprogramari calen privilegis d'administrador.
No dueu a terme les operacions següents mentre actualitzeu el microprogramari. Si ho feu, es pot produir un error greu.
Apagueu l'alimentació principal
Desconnecteu el cable LAN
Dueu a terme la comunicació (com ara la impressió) amb l'equip des d'un ordinador o una aplicació diferents*1
Configureu les opcions de repòs del vostre ordinador*2
*1 En actualitzar el microprogramari en un entorn de xarxa, assegureu-vos que els altres usuaris no duen a terme altres operacions, com ara la impressió.
*2 És possible que el microprogramari no s'actualitzi correctament si l'ordinador està en mode repòs.
Preparació per a l'actualització del microprogramari
Descarregueu el microprogramari més recent des del lloc web de Canon (https://global.canon/).
Feu una còpia de seguretat de les dades de l'equip per si l'actualització del microprogramari no es porta a terme correctament.
Avís relacionat amb el procés d'actualització
L'equip es reinicia diverses vegades.
El procés d'actualització s'interromp si els treballs continuen en curs.
Durant el procés d'actualització, la pantalla canvia diverses vegades. És possible que la pantalla trigui una mica a canviar, però no tanqueu el navegador fins que no s'hagi completat el procés d'actualització.

Comprovació de la versió del microprogramari

Comproveu la versió del microprogramari de l'equip abans i després d'actualitzar-lo.
1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Status Monitor/Cancel] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Device Information].
4
Comproveu la versió que es mostra a [Controller] a [Version Information].

Execució de l'actualització del microprogramari

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Configuració] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Feu clic a [Manual Update].
5
Feu clic a [Browse...], seleccioneu l'actualització del microprogramari que calgui utilitzar i feu clic a [Update].
6
Feu clic a [Yes].
Quan aparegui el missatge [The firmware is updated. Restart the device.], apagueu l'equip i torneu a engegar-lo. Apagar/reiniciar l'equip
A377-0RX