Creació de quaderns

Amb els marges i les portades d'enquadernació, podeu crear quaderns fàcils de llegir i amb un aspecte professional. A més, també podeu configurar les opcions per crear quaderns, com el disseny de la pàgina, còpia a doble cara i afegir portades.
A377-0AX