Còpia

En aquest capítol es descriuen les operacions de còpia bàsiques i d'altres funcions útils.

Introducció a les operacions de còpia bàsiques

En aquesta secció es descriu la pantalla de funcions bàsiques de còpia i les operacions de còpia bàsiques.

Millora de la qualitat i l'eficàcia

En aquesta secció es descriuen funcions útils per millorar la qualitat de la còpia i l'eficiència operativa com ara l'ajust de la nitidesa per obtenir resultats d'impressió i combinar diversos originals per copiar-los tots alhora amb eficiència.

Realització de quaderns i documents

En aquesta secció es descriuen les funcions de còpia que permeten crear quaderns amb portades o documents per a la distribució i la gestió, amb números de full, números de referència, etc.

Ús de les funcions útils de còpia

En aquesta secció es descriuen diverses funcions de còpia: des de funcions d'edició de documents, com canviar el disseny i fer etiquetes, fins a funcions de seguretat per impedir que es filtri informació.
A377-09Y