Desament de documents a l'Espai avançat

Seguiu el procediment que s'explica a continuació per desar documents llegits a l'Espai avançat. Podeu fer servir aquest pràctic mètode quan vulgueu digitalitzar molts documents per tal de compartir la informació amb el personal d'un departament sense fer servir paper.
És recomanable que elimineu els fitxers o les dades d'imatge que no vulgueu de l'Espai avançat per tal d'alliberar espai per desar-hi fitxers nous.
També podeu enviar documents a l'Espai avançat si els especifiqueu com a destinació des de <Llegir i desar>. Per consultar les instruccions d'enviament de documents a l'Espai avançat, vegeu Desament de destinataris a la llibreta d'adreces.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i desar>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Espai avançat>.
4
Premeu <Espai compartit> o <Espai personal>.
Per obtenir informació sobre els elements de la pantalla i instruccions sobre com utilitzar-los, vegeu Treball amb fitxers i carpetes a l'Espai avançat.
5
Localitzeu la ubicació per desar els per desar el fitxer i premeu <Llegir>.
6
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui.
Per obtenir informació sobre les opcions de lectura, vegeu Configuració de la pantalla i les operacions per llegir a Desar.
7
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegiran i es desaran com a fitxers.
Per cancel·lar la lectura, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar) <Sí>.
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Per comprovar el resultat de l'operació de desar, premeu  (Monitor estat) <Desar>  <Registre de treballs>. Si apareix <Incorr.>, el fitxer no s'ha desat correctament. Repetiu l'operació.
A377-0J7