Configuració de l'entorn de xarxa

Per connectar l'equip a una xarxa, connecteu l'equip a un encaminador que utilitzi un cable de xarxa o Wi-Fi i especifiqueu una adreça IP única a la xarxa. Per especificar una adreça IP, hi ha dos mètodes: configuració automàtica i configuració manual. Seleccioneu un dels mètodes que sigui adequat per al vostre entorn de comunicació i per als vostres dispositius. L'equip adopta no només funcions de xarxa bàsiques, sinó també tecnologies avançades per tal d'admetre de forma flexible diversos entorns. Porteu a terme la configuració necessària per al vostre entorn.
Per a un ús segur
Si connecteu l'equip a una xarxa sense mesures de seguretat apropiades, hi ha el risc que l'equip rebi l'accés no autoritzat de tercers. Configureu la seguretat de la xarxa per protegir dades i informació importants. Configuració de les opcions de seguretat de la xarxa
Podeu connectar l'equip a un ordinador amb un cable USB (Parts i funcions). No obstant això, si només connecteu l'equip a un ordinador amb un cable USB sense connectar-lo a una xarxa, no es podran portar a terme operacions com ara l'ús d'un escàner o l'enviament/transferència de dades de l'equip a un ordinador.

Confirmar abans de manipular

Seguiu el procediment que s'indica a continuació per portar a terme una connexió a una xarxa.
 
 
Confirmeu primer.
L'equip i l'encaminador estan connectats correctament amb un cable LAN? Per obtenir informació més detallada, consulteu el manual d'instruccions d'aquests dispositius o poseu-vos en contacte amb els fabricants.
S'ha portat a terme la configuració de la xarxa? Si la configuració no s'ha portat a terme, no podeu utilitzar els dispositius en una xarxa fins i tot després de completar els passos següents.
Segons l'entorn, pot ser que hàgiu de canviar les opcions del sistema de comunicació de xarxa (dúplex mitjà/dúplex complet) i el tipus d'Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) (Configuració d'opcions d'Ethernet). Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa.
Per confirmar l'adreça MAC, vegeu <Xarxa>.
Per connectar-vos a una xarxa mitjançant IEEE802.1X, vegeu Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X.
 
 
Habiliteu les opcions de xarxa de l'equip.
 
 
Seleccioneu una LAN amb cable o una LAN amb cable + LAN amb cable per a la connexió.
 
 
Connecteu l'equip a un encaminador.
El connector del cable de xarxa està connectat al lloc apropiat de forma segura? Inseriu el connector fins que faci clic.
 
 
Establiu una adreça IP com calgui.
Normalment, una adreça IP s'assigna automàticament mitjançant DHCP, així que aquesta opció no és necessària. Si voleu utilitzar una adreça IP específica o canviar el protocol de la configuració automàtica d'una adreça IP de DHCP (configuració inicial) a una altra, aquesta opció és necessària.
 
 
Confirmeu que la connexió apropiada s'hagi portat a terme.
Inicieu Remote UI (IU remota) des d'un ordinador (Inici de Remote UI (IU remot)). Si apareix la pantalla de Remote UI (IU remota), la connexió s'ha portat a terme.
Quan l'opció <Consum d'energia en mode repòs> està establerta en <Baix>
Segons el programari d'utilitat, pot ser que la comunicació falli si l'equip està en mode repòs. Desactiveu el mode repòs de l'equip abans de configurar de l'entorn de xarxa. Entrada en mode repòs
A377-05F