Problemes amb la lectura

No es poden enviar documents a un servidor fent servir la funció Llegir i enviar.

Són correctes les opcions del servidor (com ara la contrasenya)?

Si s'ha canviat la contrasenya per iniciar la sessió, etc. del servidor (ordinador), assegureu-vos de canviar també les opcions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid.
Edició de les destinacions desades a la llibreta d'adreces
Edició de les destinacions desades en botons d'accés ràpid

No es poden enviar per correu electrònic documents llegits.

La informació de la destinació és correcta?

Canvieu les opcions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid.
Edició de les destinacions desades a la llibreta d'adreces
Edició de les destinacions desades en botons d'accés ràpid

Són correctes les opcions del servidor SMTP?

Si no es pot enviar cap correu electrònic, configureu correctament el servidor SMTP. A més a més, si el número de port per a l'enviament SMTP o recepció amb POP és diferent del predeterminat, heu d'especificar els números de port correctes a <Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>.
Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax

Apareixen ratlles negres als documents llegits.

L'àrea de lectura d'alimentació de documents és bruta?

Netegeu l'àrea de lectura d'alimentació de documents.
Neteja de l'alimentador

Es produeixen transparències en els documents llegits.

La densitat del fons està ben configurada?

Establiu la densitat del fons en <Auto>.
Ajust de la densitat
A377-0YY