Systémové volitelné doplňky

Instalací systémových volitelných doplňků můžete vylepšit stávající funkce stroje.

Souprava PS tiskárny imagePRESS

Tato volba umožňuje používat stroj jako tiskárnu UFR II / PCL / PS.

Server imagePRESS

Server imagePRESS je řadič tiskárny, který se instaluje na zadní část stroje. Server imagePRESS podporuje Adobe Genuine PostScript 3 a PCL5e je vhodný pro kancelářská prostředí s častou tiskovou produkcí velkého objemu nebo pro uživatele, kteří používají Adobe PostScript nebo jiné postscriptové aplikace.

Souprava pro tisk čárových kódů

Tento volitelný doplněk umožňuje tisk čárových kódů. Další podrobnosti získáte v příručce Bar Code Printing na webu s online příručkami.

Sada mezinárodních fontů PCL

Tento volitelný doplněk umožňuje přidat pro PCL tiskárnu níže uvedené fonty. Můžete tak provádět tisk s použitím různých jazyků v prostředí SAP Unicode.
Andale® a WorldType® Collection J (japonská verze)
Andale® a WorldType® Collection K (korejská verze)
Andale® a WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
Andale® a WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Kvůli rozdílnosti designu znaků v různých regionech jsou k dispozici čtyři verze fontů.

Souprava vzdáleného faxu

Tento volitelný doplněk je nezbytný pro použití funkce vzdáleného faxu. I přesto že stroj není vybavený faxovou kartou, můžete odesílat faxy prostřednictvím jiného stroje v síti, který má nainstalovanou faxovou kartu.

SSD 480 GB

Disk SSD 480 GB je nutný při použití funkce zrcadlení dat soupravy Souprava pro zrcadlení paměti. Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru

SSD 1 TB

Výměnou úložného zařízení nainstalovaného na stroji za disk SSD 1 TB můžete rozšířit paměťovou kapacitu stroje na 1 TB. Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru Použití stroje ve funkci jednoduchého souborového serveru
Po výměně úložného zařízení s SSD 1 TB je vyžadován doplňkový SSD 1 TB k zálohování dat pomocí soupravy pro zrcadlení paměti.

Souprava pro zrcadlení paměti

Funkce Souprava pro zrcadlení paměti umožňuje zálohovat data na úložném zařízení stroje na doplňkové volitelné úložné zařízení. I kdyby jedno úložné zařízení selhalo, máte přístup na druhé úložné zařízení. Sníží se tak riziko ztráty dat.

Čtečka kopírovacích karet

Umožňuje provádět správu ID oddělení ověřováním pomocí kontrolní karty. Podrobnosti viz čtečka Copy Card Reader

In-line Spectrophotometer-A

Volitelný produkt, který do stroje umístí spektrofotometr.

Formáty souborů a požadované volitelné produkty

V některých případech jsou nutné volitelné produkty. Závisí to na souborovém formátu a funkci, kterou chcete používat. Podívejte se do tabulky.
: Standardní funkce : Vyžadované volitelné produkty
Formát souboru (detailní nastavení)
Skenovat a Odeslat/Skenovat a Uložit
JPEG
TIFF
PDF (Trace & Smooth)
PDF (Omezené barvy)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (Prohl. text))
PDF (Šifrovat)
PDF (Podpis zařízení)
PDF (Podpis uživatele)
PDF (Formátovat na PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (Prohl. text))
XPS (Podpis zařízení)
XPS (Podpis uživatele)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
S funkcí Přístup k uloženým souborům lze používat tyto formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Chcete-li tisknout jiné formáty, přesuňte soubory do počítače a tiskněte přes ovladač tiskárny apod.
A3F3-11U