Šetrný provoz kanceláře

V této části je popsáno, jak stroj používat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
 
Úspora energie pomocí režimu spánku během pohotovostního režimu
 
 
Tento stroj šetří energií tím, že přechází do režimu spánku nebo do režimu úspory energie, když jej nikdo nepoužívá. Uživatelé mohou energii šetřit také tak, že po ukončení režimu spánku spustí jen funkce, které potřebují.
 
 
A3F3-10W