<Nastavení Časovač/Energie>

Zadejte nastavení času, spotřeby energie apod.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk.

<Nastavit čas>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas můžete nastavit po minutách.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavit čas>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
I když změníte čas z 23:59 na 00:00, datum se nezmění.

<Nastavení data/času>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavení aktuálního data a času je velmi důležité. Instrukce, jak provést nastavení, viz v Nastavení data/času.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení data/času>
Nastavení data a času (12místné číslo)
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-
<Časová zóna>: UTC-12:00 až UTC+00:00 až UTC+14:00
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení letního času>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Poč. datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23)),
<Konc.datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23))
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Formát času>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, zda chcete čas zobrazit ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Formát času>
<24hodinový>, <12hodinový>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, můžete zkrátit dobu, po kterou budete muset po zapnutí přístroje čekat, než budete moci provádět operace na obrazovce a skenovat originály.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Když je tato funkce povolena
Energie pohotovostního režimu se spotřebovává, i když je stroj vypnutý.
Při zapnutí stroje se ozve tón. (V závislosti na stavu stroje se však stroj nemusí zapnout rychle a zvukový signál se nemusí ozvat.)
Jestliže nastavíte <Tón úspory energie/spánku> v <Nastavení hlasitosti> tak, aby se ozval, při vypnutí stroje se ozve tón.
Provoz stroje se nemusí spustit rychle, i když je tato funkce nastavena na Zap, a to v následujících případech:
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení v níže uvedených situacích
Po rychlém spuštění uplynulo více než 110 hodin
Zpracovávání úloh
Rezervování úloh
Zálohování dat
Přístup do systému stroje prostřednictvím sítě
Po zadání nastavení, které vyžadují restartování stroje
Výskyt chyby
Použití režimu Omezené funkce
Po vypnutí napájení stroje je odpojena napájecí šňůra
Na stroji jsou nainstalovány aplikace MEAP, které nepodporují rychlé spuštění
Když zapnete napájení stroje do 20 sekund po vypnutí jeho napájení
Když zapnete napájení stroje 8 hodin poté, co byl stroj vypnut.
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení z Remote UI (Vzdálené UR)

<Čas autom. resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete zadat časový úsek, v němž budete odhlášeni ze systému stroje a displej dotekového panelu se automaticky vrátí na výchozí nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Čas autom. resetování>
0 min=Vyp, 10 až 50 sekund s krokem nastavení 10 sekund, 1 až 2 až 9 minut s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud se používá přihlašovací služba, stroj automaticky odhlásí uživatele po vypršení doby platnosti funkce Auto Reset Time.
Obrazovka, která se zobrazí po zahájení automatického resetu, se liší v závislosti na následujícím nastavení.
Nastavení 1: Nastavení v [Visual Message Settings] (když je [When to Display] nastaveno na [After Logout/Auto Reset])
Pokud není nastavena vizuální zpráva nebo po uzavření obrazovky s vizuální zprávou se zobrazí obrazovka, která je specifikována v Nastavení 2.
Nastavení 2: Nastavení v <Funkce po autom. resetování>
Když je nastaveno <Inicializační funkce>, zobrazí se obrazovka v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> (Nastavení 3).
Když je nastavena <Vybraná funkce> zobrazí se funkce před zahájením automatického resetu. (Specifikovaná nastavení a zadané hodnoty pro jednotlivé funkce budou vymazány.) Nicméně, nastavení <Vybraná funkce> nemusejí být správně reflektována; a obrazovka specifikovaná v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> se může zobrazit.
Nastavení 3: Nastavení v <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>

<Omezit čas automatického resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, obecní uživatelé nebudou moci nastavit funkce <Čas autom. resetování> a <Funkce po autom. resetování>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Omezit čas automatického resetování>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Funkce po autom. resetování>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj můžete nastavit tak, aby se po inicializaci režimu automatického resetování při spuštění zobrazovala obrazovka nastavená pro <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> nebo předcházející obrazovku v <Možnosti>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Funkce po autom. resetování>
<Inicializační funkce>, <Vybraná funkce>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je Vizuální zpráva nastavena pro zobrazení po zahájení režimu automatického resetu, obrazovka vizuální zprávy se zobrazí jako první, bez ohledu na nastavení. Konfigurace funkce Vizuální zpráva

<Čas automatického ukončení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
Při nastavení režimu automatického ukončení se stroj po uplynutí určité doby, kdy na dotykovém displeji stroje nikdo neprovádí žádné operace a stroj vstoupí do režimu spánku, automaticky vypne.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Čas automatického ukončení>
0 h=Vyp, 1 až 4 až 8 hodin s krokem nastavení jedna hodina
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Také při řízení provozu stroje z Remote UI (Vzdálené UR) se stroj automaticky vypne, není-li po určitou dobu používán displej dotekového panelu stroje. K závadě může dojít zvláště v případě, když se stroj automaticky vypne během importu. Při importu dat nastavte položku <Čas automatického ukončení> na <0>.
Automatické vypnutí se nemusí provést v závislosti na podmínkách používání stroje.

<Týdenní časovač automatického ukončení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete nastavit čas, ve kterém stroj automaticky vypne každý den v týdnu. Při používání této funkce nemusíte stroj každý den vypínat ručně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Týdenní časovač automatického ukončení>
Pondělí až neděle, 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Jsou-li režimy <Čas automatického ukončení> a <Týdenní časovač automatického ukončení> nastaveny současně, prioritu má režim <Čas automatického ukončení>.

<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí bez provedení jakékoli akce se stroj automaticky přepne do režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
10 sekund, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min., 2 h
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pro toto nastavení se doporučuje použít výchozí hodnotu.

<Spotřeba energie v režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, jaké množství energie bude spotřebovávat v režimu spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Spotřeba energie v režimu spánku>
<Nízká>, <Vysoká>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li stroj propojený s počítačem USB kabelem, může se stát, že nebude moci správně přijmout data, což závisí na nastavení času pro uvedení stroje do režimu spánku. Aktivujte stroj z režimu spánku a proveďte úlohu znovu.
V závislosti na stavu přístroje může být úroveň spotřeby energie stejná, jako kdyby byla nastavena možnost <Vysoká>, i když je nastavena možnost <Nízká>.
Je-li spotřeba energie nastavena na <Nízká>, může dojít k selhání komunikace, a to v závislosti na používaném síťovém obslužném softwaru. Tomu zamezíte, když před použitím stroje zrušíte režim spánku stisknutím tlačítka Úspora energie.

<Týdenní časovač automatického spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas, ve kterém stroj automaticky přepne do klidového režimu, můžete nastavit pro každý den v týdnu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Týdenní časovač automatického spánku>
<Neděle> až <Sobota>, 00:00 až 23:59, s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Jsou-li režimy <Čas autom. přepnutí do režimu spánku> a <Týdenní časovač automatického spánku> nastaveny současně, prioritu má nastavení <Čas autom. přepnutí do režimu spánku>.

<Nastavení času pro Autom. nastavení gradace>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj lze nastavit tak, aby každý den v nastavený čas prováděl automatické nastavení gradace.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení času pro Autom. nastavení gradace>
<Neděle> až <Sobota>, 00:00 až 23:59, s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit čas, kdy má stroj ukončit režim úspory energie / spánku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Čas rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Můžete nastavit množství času, po jehož uplynutí jednotka „Perfect Binder-F“ vstoupí do režimu úspory energie.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Čas rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu>
0=Vyp, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h.
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Odchod z rež. úspory energie jed. pro lepenou vazbu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj můžete nastavit tak, aby automaticky deaktivoval režim úspory energie jednotky „Perfect Binder-F“, když je deaktivován režim úspory energie hlavní jednotky.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Odchod z rež. úspory energie jed. pro lepenou vazbu>
<Synchr. s hl. jednotkou>, <Nesynchroniz. s hlavní jedn.>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0U1