Zrušení úloh odesílání/tiskových úloh

Pokud na ovládacím panelu stisknete tlačítko  (Stop) během zpracování úlohy odesílání / tiskové úlohy a zobrazí se obrazovka, která vede na <Odeslat úlohy> / <Tiskové úlohy> probíhající úloha odesílání / tisková úloha se pozastaví a zobrazí se položka <Odeslat úlohy> / <Tiskové úlohy>.
 
Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte <Zrušit>.
Pokud stisknete <Zrušit>, zatímco se zpracovávají tiskové úlohy, zobrazí se obrazovka s výběrem, zda chcete zrušit tisk okamžitě, nebo zda chcete zrušit tiskové úlohy po dokončení aktuální tiskové úlohy. Vyberte možnost, která vám vyhovuje.
Obrazovky, které vedou na obrazovku <Odeslat úlohy>/<Tiskové úlohy>
Obrazovka <Hlavní obrazovka>
Hlavní obrazovky <Monitor stavu> (<Úloha>, <Papír>, <Toner/Jiné>)
Obrazovka <Visual Message Settings>
Pokud na ovládacím panelu stisknete tlačítko  (Stop), zatímco se zpracovává úloha odesílání a je zobrazena obrazovka <Skenovat a Odeslat>, otevře se místní obrazovka, která přímo zruší probíhající úlohu. Pokud se zpracovává více úloh, můžete nastavit, která úloha se má stornovat: úloha, která byla provedena poslední nebo úloha, která se právě odesílá. (<Úloha ke zrušení po stisku Stop>)
Pokud existuje úloha, která byla spuštěna po stisknutí tlačítka  (Stop) na ovládacím panelu, tato úloha se provede.
Informace o tom, jak zrušit úlohy z obrazovky <Kopie>, naleznete v části Zrušení kopírování.
A3F3-078