Základní operace

Tato kapitola popisuje základní operace, které jsou společné pro používání všech funkcí, například jak se používá ovládací panel. Jsou zde také uvedeny informace, jak číst a používat displej dotekového panelu. Jde o hlavní způsob, jak řídit operace z hlavní jednotky.

Použití displeje dotekového panelu

Tato část popisuje, jak používat tlačítka na displeji dotekového panelu k různým operacím, jako je například úprava nebo kontrola nastavení. Tato část také popisuje postup zadávání textu a čísel, které jsou nezbytné pro operace, jako je například vkládání informací do adresáře.

Přihlášení do systému stroje

V této části je popsáno, jak se po zobrazení přihlašovací obrazovky přihlásit do systému zařízení.

Přizpůsobení displeje dotekového panelu podle vlastních potřeb

V této části je popsáno, jak uspořádat tlačítka a upravit nabídky podle vlastních požadavků, aby bylo používání obrazovek zobrazovaných na displeji dotekového panelu snadnější.

Rušení úloh

V této části je uveden postup pro zrušení aktivních úloh odesílání nebo tisku.

Zadání nastavení zvuku

Tato část popisuje, jak provést nastavení zvuků, které zařízení vydává, například při zadávání nebo v případě výskytu chyby.

Přechod do režimu spánku

Tato část popisuje, jak nastavit režim spánku.

Uložení míst určení

V této části je popsáno, jak ukládat místa určení do adresáře nebo pod tlačítka rychlé volby pro odesílání I-faxů a naskenovaných dokumentů.
A3F3-06H