Vypnutí stroje

V této části je popsáno, jak stroj vypnout.
Než stroj vypnete, zkontrolujte jeho provozní stav.
Stroj nevypínejte, pokud je některý proces aktivní. Stroj můžete vypnout v průběhu aktivního procesu, ale může dojít k následujícím problémům, které vám mohou způsobit ztrátu nebo poškození dat.
Nevypínejte stroj v průběhu používání I-faxové funkce. Pokud stroj vypnete, nebude možné odesílat ani přijímat I-faxové dokumenty.
Nevypínejte stroj, je-li na displeji dotekového panelu zobrazeno hlášení <Zálohování uložených dat ze vzdáleného UR...>. Jestliže tak učiníte, můžete způsobit, že stroj řádně neprovede zálohování uložených dat.
Je-li bezprostředně před vypnutím stroje prováděn přístup do schránky Rozšířená schránka (sdílené úložiště stroje) z jiné multifunkční tiskárny Canon* nebo počítače, může dojít k poškození dat uložených v systému stroje.
Vypnutí stroje během skenování nebo tisku může způsobit zachycení papíru.
* Pouze multifunkční tiskárny Canon, které podporují Rozšířená schránka
Vypnutí stroje z Remote UI (Vzdálené UR). Vypnutí/restartování stroje
1
Otevřete kryt síťového vypínače a stiskněte hlavní vypínač napájení směrem k symbolu „“.
2
Zavřete kryt vypínače napájení.
Úplné vypnutí stroje může trvat delší dobu. Nevytahujte napájecí šňůru, dokud indikátor Hlavní napájení (Ovládací panel (volitelný)) nezhasne.
Chcete-li stroj restartovat, vyčkejte alespoň 10 sekund po zhasnutí indikátoru Hlavní napájení a poté stroj znovu zapněte. Když je zapnutá volba <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>, vyčkejte alespoň 20 sekund a poté stroj restartujte. <Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
A3F3-00H