Vytvoření klávesové zkratky pro často používanou funkci

Pro funkce na obrazovce <Domů> můžete vytvořit klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu). S pomocí této klávesové zkratky získáte přístup k jiné funkci, aniž byste se museli vracet na obrazovku <Domů>. Chcete-li vytvořit klávesovou zkratku, přihlaste se do systému stroje s právy administrátora (správce). Přihlášení do systému stroje
Zkratky, které mohou být registrovány: 4
Ve výchozím nastavení je funkce <Zkratka Nast./Uložení> uložena do <1>. Pokud do <1> uložíte jinou funkci, nově se přiřadí jako zkratka této funkci.
1
Stiskněte . Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Nastavení klávesových zkratek>.
3
Vyberte číslo pro klávesovou zkratku, kterou chcete vytvořit.
4
Vyberte funkci, pro kterou chcete klávesovou zkratku vytvořit.
Vyberte funkci ze seznamu. Polohu vybrané klávesové zkratky a jí přiřazenou funkci můžete zkontrolovat na obrazovce náhledu nalevo od seznamu.
Nepoužíváte-li klávesové zkratky, ze seznamu vyberte <Nepřiděleno>.
5
Stiskněte <OK>.
A3F3-070