Nastavení tónů barev

S pomocí této volby můžete provést automatické nastavení, jestliže se při kopírování nebo tisku obrazu barva tisku významně liší od barvy originálního dokumentu.
Pokud tuto operaci provádíte v prostředí, ve kterém se rychle mění podmínky (teplota a vlhkost), barva se může lišit.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavení autom. korekce odstínu barev>.
2
Stiskněte <Autom. korekce odstínu barev> <Ano>.
Pokud jste nerealizovali automatické nastavení gradace (Plné nastavení), učiňte tak stisknutím <Ne>.
Nastavení gradace
3
Stiskněte <Spuštění korekce>.
Chcete-li provést barevné nastavení na základě standardního nastavení, uloženého dříve, vyberte standardní nastavení v <Změnit vzor. korekce>.
Více informací o provedení nového standardního nastavení najdete v části Vytvoření standardní korekce barev.
4
Vyberete zdroj papíru a stiskněte <OK> <Spustit tisk>.
Vytiskne se testovací výtisk.
5
Položte testovací stránku na kopírovací desku.
Testovací výtisk umístěte podle pokynů na obrazovce.
6
Stiskněte <Spustit sken.>.
Stroj začne skenovat testovací výtisk.

Vytvoření standardní korekce barev

Můžete vytvořit a uložit standardní nastavení barev dle vlastní volby. Uložit lze až čtyři standardní nastavení.
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba> <Nastavit kvalitu obrazu> <Nastavení autom. korekce odstínu barev>.
2
Stiskněte <Uložit vzorek korekce> <Ano>.
Pokud jste nerealizovali automatické nastavení gradace (Plné nastavení), učiňte tak stisknutím <Ne>.
Nastavení gradace
3
Vyberte místo určení uložení nové standardní korekce a stiskněte <Další>.
4
Vyberte papír, stiskněte <Další> vyberte zdroj papíru a stiskněte <OK>.
5
Stiskněte <Spustit tisk>.
Vytiskne se testovací výtisk.
6
Položte testovací stránku na kopírovací desku.
Testovací výtisk umístěte podle pokynů na obrazovce.
7
Stiskněte <Spustit sken.>.
Stroj začne skenovat testovací výtisk.
A3F3-08R