Náhradní díly

V této části jsou popsány náhradní díly používané se strojem. Náhradní díly nakupujte u místního autorizovaného zástupce společnosti Canon, u kterého jste stroj zakoupili. Při manipulaci a skladování náhradních dílů dodržujte příslušná opatření.
Originální spotřební materiál
Společnost Canon neustále inovuje technologie používané v tonerech, tonerových kazetách a dílech Canon, které jsou speciálně navrženy pro použití na multifunkčních zařízeních Canon.
Přesvědčte se, jakého optimálního výkonu, objemu tisku a vysoké kvality výstupu lze dosáhnout díky novým vyspělým technologiím Canon.Doporučujeme, abyste na svých multifunkčních strojích Canon používali originální spotřební materiály Canon.
Více informací o manipulaci s náhradními díly a jejich skladování najdete v průvodci Důležité bezpečnostní pokyny, dodávaném se strojem.
Na stroji lze zkontrolovat aktuální množství zbývajících náhradních dílů.

Spotřební materiál

Tonerová kazeta určená k výměně

Název modelu
Originální toner Canon
imagePRESS V900/V800/V700
Canon imagePRESS Toner T01 Black
Canon imagePRESS Toner T01 Cyan
Canon imagePRESS Toner T01 Magenta
Canon imagePRESS Toner T01 Yellow
Dávejte pozor na padělané tonerové kazety
Upozorňujeme na skutečnost, že se na trhu vyskytují padělky tonerů Canon. Použití padělaného toneru může způsobovat nízkou kvalitu tisku a výkonnost stroje. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádnou poruchu, nehodu nebo poškození vzniklé v důsledku použití padělaného toneru.
Další informace naleznete na adrese global.canon/ctc.

Schránka se svorkami určená na výměnu

Zajistěte, aby byla na tomto stroji vždy používána odpovídající schránka na svorky. Produktové číslo schránky na svorky se může lišit s ohledem na použitý finišer.
svorky
Název finišeru
Originální schránka se svorkami Canon
Staple Finisher-AG
Booklet Finisher-AG
Staple-N1
Staple Finisher-AC
Booklet Finisher-AC
Staple Cartridge-X1
Sedlové svorky
Název finišeru
Originální schránka se svorkami Canon
Booklet Finisher-AG
Staple-P1
Booklet Finisher-AC
Staple Cartridge-Y1

Spotřební díly

Zásobník odpadního toneru

Zajistěte, aby byl na tomto stroji vždy používán odpovídající toner.
WT-401

ADF Maintenance Kit

Postupujte podle pokynů prodejce nebo servisního zástupce.
DR-205
A3F3-02S