Výměna schránek na svorky v jednotce sedlové sešívačky (Booklet Finisher-AG)

Dejte pozor, aby vás neporanily svorky.
1
Otevřete přední kryt finišeru.
2
Vytáhněte jednotku sedlové sešívačky.
3
Vytáhněte dva zásobníky na svorky.
4
Stiskněte modré části na obou stranách krytu zásobníku na svorky a otevřete jej.
5
Odeberte prázdnou schránku na svorky.
Uchopte prázdný zásobník svorek za obě strany.
Nadzdvihněte a vytáhněte prázdný zásobník na svorky.
6
Vyjměte novou schránku na svorky z krabice.
7
Vložte novou schránku na svorky do zásobníku na svorky.
Úhlopříčně zaveďte jazýček na přední části schránky na svorky do otvoru v zásobníku na svorky, jak je znázorněno na ilustraci.
Tlačte na zadní část schránky svorek, dokud s cvaknutím nezapadne do zajištěné polohy.
V každém případě zaveďte do zásobníku na svorky nejdříve přední část schránky na svorky. Nepokoušejte se zavést nejdříve zadní část schránky na svorky, jak je znázorněno na ilustraci níže.
8
Zavřete kryt zásobníku na svorky.
9
Vložte dvě schránky na svorky do jednotky sedlové sešívačky.
Dbejte na to, abyste zásobníky na svorky vložili tak, aby značky označující správnou polohu byly zarovnány, jak je znázorněno na výše uvedené ilustraci.
10
Zasuňte jednotku sedlové sešívačky zpět do stroje a zavřete přední kryt finišeru.
Pokud sešívání nefunguje ani po doplnění svorek, proveďte ruční změnu polohy svorek. <Změna polohy svorek sedlové sešívačky>
A3F3-02C