Ukládání svorek

Pokud ve finišeru došly svorky, objeví se v pravém dolním rohu obrazovky ikona, upozorňující na nutnost doplnění svorek. Stiskněte ikonu a podle instrukcí na obrazovce vyměňte schránku na svorky.
Kopie a výtisky mohou být při výměně svorek postoupeny na volitelná zařízení. Při manipulaci s připojeným volitelným zařízením buďte opatrní.
Informace o produktovém čísle schránky na svorky najdete v části Spotřební materiál.
Na stroji lze zkontrolovat aktuální množství svorek. Kontrola zbývajícího množství svorek a svorek sedlové sešívačky
Umístění jednotky „Staple Finisher-AG“ nebo „Booklet Finisher-AG“ je označeno na následující ilustraci.
Umístění jednotky „Staple Finisher-AC“ nebo „Booklet Finisher-AC“ je označeno na následující ilustraci.
A3F3-029