Kontrola volitelných doplňků nainstalovaných na tomto stroji

Můžete zkontrolovat volitelné doplňky a funkce nainstalované na tomto stroji.
1
Stiskněte klávesu  (Informace o počitadle nebo zařízení) nebo [Informace o počitadle nebo zařízení] (modely s kolmým ovládacím panelem).
Položky zobrazené na obrazovce <Domů>
Ovládací panel (volitelný)
2
Stiskněte <Informace o zařízení/Jiné>  <Kontr. konfig. zařízení>.
3
Zkontrolujte volitelné doplňky a funkce.
Některé ze zobrazených funkcí se dodávají jako součást standardní výbavy.
4
Stiskněte <OK>.
A3F3-0SU