Kontrola počtu stran kopírování/tisku/skenování

Na displeji dotykového panelu můžete zkontrolovat celkové počty stran použitých pro kopírování, skenování a tisk.
1
Stiskněte  (Informace o počitadle nebo zařízení).
Položky zobrazené na obrazovce <Domů>
Ovládací panel (volitelný)
2
Zkontrolujte celkový počet okopírovaných, naskenovaných a vytištěných stran.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
Chcete-li zkontrolovat celkový počet naskenovaných a odeslaných stran, stiskněte <Kontrola počit. odes.>.
Stiskněte tlačítko <Monitorovací služba>  <Test komunikace> a zkontrolujte komunikaci se serverem vzdáleného monitorování. Po aktivaci této funkce se informace o zařízení budou pravidelně odesílat na server vzdáleného monitorování. Aby bylo možné funkci používat, je nezbytné povolit komunikaci mezi zařízením a serverem poskytujícím službu.
Na stroji můžete vytisknout seznam s počtem stran použitých pro kopírování, tisk a skenování.
Na této obrazovce můžete také zkontrolovat stav počitadel pro jednotlivé aplikace MEAP. Stiskněte <Kontrola počit. MEAP> na obrazovce v kroku 2. Stisknete-li na stejné obrazovce <Informace o zařízení/Jiné> <Kontr. konfig. zařízení>, můžete zkontrolovat volitelné doplňky nainstalované na stroji a verzi bezpečnostního čipu pro šifrování dat na úložném zařízení.
Informace týkající se podmínek počtu získáte u prodejce nebo servisního zástupce.
Informace týkající se služby <Monitorovací služba> získáte u prodejce nebo servisního zástupce.
A3F3-0SL