Import/export všech nastavení

Ze stroje můžete exportovat všechna data nastavení a uložit je do počítače a poté je z počítače importovat například při konfiguraci nastavení na nově zakoupeném stroji. Chcete-li konfigurovat stejná nastavení na dvou nebo více multifunkčních tiskárnách Canon*, můžete jednoduše exportovat všechna nastavení z jednoho stroje a naimportovat je všechna na ostatní stroje. Tak nemusíte konfigurovat každý stroj zvlášť. Abyste mohli tyto operace provést, přihlaste se do Remote UI (Vzdálené UR) s přístupovými právy administrátora (správce).
* Multifunkční stroje řady imagePRESS, imageRUNNER ADVANCE a imageRUNNER (některé podporované modely), které podporují import/export všech nastavení

Export všech nastavení

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Data Management]  [Export].
4
Zaškrtněte políčko pro [Select All].
Exportovat lze také specifické položky. Informace o tom, které položky Nastavení/Uložení odpovídají položkám funkce exportu dávky u Remote UI (Vzdálené UR), viz Nastavení/Uložení.
5
Zadejte heslo do pole [Encryption Password] vyberte úroveň zabezpečení z nabídky [Security Level] klikněte na [Start Exporting]  [OK].
Heslo zadané v [Encryption Password] bude vyžadováno při importu exportovaných dat nastavení. Použijte alfanumerické znaky.
Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním do [Confirm].
Chcete-li šifrovat všechna data nastavení, vyberte možnost [Level 2] v části [Security Level].
Změna obrazovky může trvat delší dobu. Neklikejte na [Start Exporting] více než jednou.
Když importujete data nastavení do jiného modelu, který nepodporuje nastavení v části [Security Level], vyberte možnost [Level 1].
6
Klikněte na [Check Status].
Jestliže se zobrazí hlášení [Cannot be used when exporting.], neprovádějte tyto operace s pomocí Remote UI (Vzdálené UR).
7
Klikněte na [Start Downloading].
8
Podle pokynů na obrazovce zadejte umístění, kam mají být data uložena.
Export všech dat nastavení bez použití počítače
Všechna data nastavení můžete exportovat na paměťová média, jako je např. paměťové médium USB. <Export do paměti USB>

Import všech nastavení

Všechna data nastavení exportovaná do počítače můžete importovat. Při importu se předchozí nastavené hodnoty nastavení přepíší. Upozornění. Může se stát, že některé modely strojů nebudou moci naimportovat všechny položky nastavení. Nastavení/Uložení
Zkontrolujte informace správce systému
Při importu nastavení správy ID oddělení do jiné multifunkční tiskárny se zapnutou správou ID oddělení se přepíší informace správce systému, takže se může stát, že nebudete moci provést přihlášení s pomocí předchozího ID a kódu PIN správce systému. Před provedením této operace v každém případě zkontrolujte informace správce systému uložené na exportujícím stroji.
Když používáte nastavení zásad zabezpečení
Nastavení zásad zabezpečení lze importovat, pouze odpovídá-li heslo pro nastavení zásad zabezpečení na stroji, z něhož se provádí export, heslu stroje, do něhož se provádí import, nebo když pro importující stroj nebylo nastaveno heslo. Jestliže nebylo pro importující stroj nastaveno žádné heslo, pro importující stroj se automaticky nastaví heslo nastavené pro exportující stroj.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Data Management] [Import].
4
Klikněte na [Browse...] a zadejte soubor k importu.
5
Zadejte heslo do [Decryption Password] a klikněte na [Start Importing] [OK].
Do [Decryption Password] zadejte stejné heslo, které bylo zadáno, když byla data nastavení exportována.
Zaškrtněte políčko pro [Create Import/Export Result Report], chcete-li mít výsledky importu k dispozici v podobě souboru CSV.
Data vybraného souboru se naimportují do stroje.
6
Klikněte na [OK]  [Check Status].
Stroj budete možná muset restartovat v závislosti na importovaných datech. Klikněte na [Perform Restart].
Jestliže v předchozím kroku zaškrtnete políčko pro [Create Import/Export Result Report] kliknutím na [Settings/Registration]  [Data Management]  [Import/Export Results]  [Create Report] provedete export výsledků importu.
Import všech dat nastavení bez použití počítače
Všechna data nastavení můžete importovat z paměťových médií, jako je např. paměťové médium USB. <Import z paměti USB>
Uložen bude pouze jeden soubor protokolu. Při dalším importu sady bude stávající soubor s protokolem vymazán.
Zprávy jsou vytvářeny v následujícím jazyce.
Pokud je jazyk počítače nastaven na japonštinu ihned po procesu importování: Japonsky
Pokud je jazyk displeje nastaven na jiný jazyk než japonštinu ihned po procesu importování: Čeština
A3F3-0RR