Použití jiných praktických funkcí správy osobního ověření

Kromě ověřování uživatelů nabízí správa osobního ověření škálu různých výhod. V této části jsou popsány některé další praktické funkce, které s pomocí osobního ověření rozšiřují schopnosti multifunkčních tiskáren, například o schopnost spravovat skupiny uživatelů nebo vytvářet osobní složky pro individuální uživatele.
Správa ID oddělení
Uživatele zaregistrované v systému stroje lze sdružovat do skupin, jako jsou např. oddělení, do nichž patří, a spravovat je podle příslušného ID oddělení. Tato funkce umožňuje kontrolovat celkový počet stran, použitých pro každé ID oddělení, nebo nastavit maximální limity pro počty stran, které může každá skupina využít pro kopírování nebo tisk, čímž přispívá ke snížení nákladů. Nastavení správy ID oddělení
Osobní složka
Uživatelé, kteří se do systému stroje přihlásí s pomocí správy osobního ověření, si mohou vytvořit osobní složku pro jejich individuální použití. Osobní složku lze nastavit jako místo určení pro odesílání naskenovaných dokumentů a může být vytvořena ve sdílené složce nebo na souborovém serveru. Po uložení osobní složky mohou uživatelé snadno odesílat dokumenty sami sobě a tak mohou účinně zamezit úniku informací v důsledku odesílání na nesprávná místa určení. Nastavení osobních složek
PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ SYSTÉMU
Prostředí používající ACCESS MANAGEMENT SYSTEM může poskytovat přesnější kontrolu při správě uživatelů tím, že dovoluje vytvářet nové úrovně přístupových práv a definovat, které funkce jsou k dispozici pro každou úroveň přístupových práv. Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
A3F3-0KW