Omezení kombinací funkcí kopírování

V následujících tabulkách jsou uvedeny kombinace nastavení, které nejsou dostupné při kopírování a používání více funkcí najednou.

Funkce, které nelze použít současně

„Funkce, které nelze použít současně“ indikují následující:
Funkce, které nelze nastavit, protože tlačítka pro ně jsou vyšedlá, když je příslušná funkce v levém sloupci nastavena.
Funkce, které nelze nastavit, protože tlačítka pro ně nejsou zobrazena (v závislosti na volitelných produktech dostupných k použití), když je příslušná funkce v levém sloupci nastavena.
Funkce, které nelze nastavit v kombinaci s funkcí v levém sloupci, protože při stisknutí tlačítka  (Start) se zobrazí zpráva a kopírování se nezahájí.
Funkce, které nelze nastavit v kombinaci s funkcí v levém sloupci, protože na provozním průvodci displeje dotykového panelu se zobrazí zpráva a kopírování se spustí, aniž by údajně nastavené funkce byly aktivovány. (Příklad: pokud jste vybrali a zkusili kopírovat na papír, který nelze použít v režimu zhotovení.)
Funkce, které nelze nastavit v kombinaci s funkcí v levém sloupci, protože zdroj papíru, který obsahuje papír, jenž se má použít pro kopírování, nelze vybrat.

Funkce, které mají prioritu, pokud byly naposledy nastaveny

„Funkce, které mají prioritu, pokud byly naposledy nastaveny“ indikují následující:
Naposledy nastavená funkce je povolena a funkce, kterou jste nastavili první je zrušena nebo tlačítka pro ně jsou vyšedlá, když je funkce na levém sloupci nastavena v kombinaci s těmito funkcemi.
Informace o velikostech a typech papíru, které lze použít s funkcemi <2stranný>, <Kompletace> a <Brožura>, naleznete v části Dostupný papír.
Informace o volitelných produktech nezbytných k použití jednotlivých funkcí naleznete v části Volitelná zařízeníSystémové volitelné doplňky.
Obrazovka základních funkcí kopírování
<Volby> Obrazovka (1/4)
<Volby> Obrazovka (2/4)
<Volby> Obrazovka (3/4)
<Volby> Obrazovka (4/4)
A3F3-0E0