Ukládání kopírovaných dokumentů do systému stroje

 
Naskenované dokumenty si můžete dočasně uložit do „schránky“ stroje a vytisknout je později. Data budou ve schránce uložena po určitou dobu.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování. Základní operace kopírování
4
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
5
Stiskněte <Uložit do schránky>.
6
Vyberte cílovou schránku.
7
Stiskněte <Název souboru> a zadejte název souboru a poté stiskněte <OK>.
Jestliže název souboru nezadáte, stroj mu automaticky přidělí název pomocí roku, měsíce, dne a času, kdy byl soubor vytvořen. Pokud byl dokument vytvořen např. 30. října 2015 ve 13:05:12, jeho název bude „20151030130512“.
8
Stiskněte tlačítko <OK> a poté  (Start).
Dokumenty se naskenují a uloží do schránky. Zároveň se vytiskne duplikát dokumentu.
Jestliže duplikát nepotřebujete, stiskněte <Kopírovat a uložit> na obrazovce v kroku 5 pro zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka.
Nastavení tisku jsou uložena společně, což vám umožňuje tisknout vždy se stejnou kompletací, a nemusíte již dále řešit nastavení.
Chcete-li vytisknout uložené soubory, viz Tisk souborů uložených ve schránce.
Dobu pro uložení souborů můžete změnit. Zadání nastavení pro schránku
A3F3-0CE