Základní operace kopírování

Tato část popisuje základní operace pro kopírování.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Pokud je volba <Automatické třídění> nastavena na <Zap>, bude po vložení originálů do podavače automaticky nastaven režim Třídění. <Automatické třídění>
Když se zobrazí obrazovka pro volbu tloušťky originálu, vyberte tloušťku používaného originálu.
(Zobrazí se, je-li položka <Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače> nastavena na <Vždy zadat>. <Výchozí tloušťka originálu ke skenování z podavače>)
2
Stiskněte <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte počet kopií s pomocí číselných tlačítek na obrazovce základních funkcí kopírování. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Podle potřeby zadejte nastavení kopírování.
Výběr barevného nebo černobílého kopírování
Zvětšení nebo zmenšení kopií
Výběr papíru ke kopírování
Oboustranné kopírování
Nastavení obrazové kvality kopií
Zkontrolujte nastavení před kopírováním
5
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
Kopírování zrušíte stisknutím <Zrušit> nebo  (Stop). Zrušení kopírování
Stisknutím  nebo  můžete během kopírování nastavit sytost.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte dle pokynů. Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte <Nedetekovat podání více listů> a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
Při každém kopírování stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí výběrem možnosti <Detekce podání více listů podav.> zakažte nastavení.
Nastavte <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí> na <Vyp> (<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>).
TIPY
Rezervování kopie
Skenování může být provedeno předem, dokonce i tehdy, když se stroj připravuje na tisk. Tato funkce se nazývá „Rezervovaná kopie“. Chcete-li například provést zpracování rezervované kopie, když je na displeji zobrazena obrazovka tisku nebo čekání, stiskněte <Zavřít>, zadejte nastavení kopírování obvyklým způsobem a stiskněte  (Start).
Pro rezervaci lze zadat až 50 úloh včetně aktuální úlohy. Přerušené kopírovací úlohy do tohoto počtu zahrnuty nejsou.
A3F3-0A1