Ukládání dokumentů do schránky

Dokumenty lze do schránky ukládat dvěma způsoby, a to tak že naskenujete originály na stroji, a dále tak, že odešlete soubory na počítač z ovladače tiskárny. Nastavení tisku jsou uložena společně s dokumenty, uloženými z ovladače tiskárny, což vám umožňuje tisknout vždy se stejnou kompletací, a nemusíte již dále řešit nastavení.
Doporučujeme mazat nepotřebné soubory nebo obrazová data ze schránky a uvolňovat tak místo pro ukládání nových dokumentů.
Informace o tom, jak v počítači odeslat soubor, naleznete v příručce k ovladači tiskárny.

Skenování na stroji a uložení souborů

1
Uložte dokument. Ukládání originálů
2
Stiskněte <Skenovat a Uložit>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Vyberte schránku, do níž chcete dokument uložit.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Úprava souborů uložených v poštovní schránce.
4
Stiskněte <Skenovat>.
(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)
5
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Informace týkající se nastavení skenování najdete v části Nastavení obrazovky a operace pro skenování a uložení.
6
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a uloží se jako soubory.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop)  <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
A3F3-0JL