<Kopie>

Zadejte nastavení pro funkci kopírování.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
<Kopie> se zobrazí, pokud je nainstalován volitelný „Duplex Color Image Reader Unit-P“.

<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Kombinaci nastavení, často používanou při kopírování, lze uložit do jednoho tlačítka. Tomuto tlačítku také můžete přiřadit název. Uložení kombinace často používaných funkcí
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
<M1> až <M9>: <Uložit>, <Přejmenovat>, <Smazat>, <Zkontr. obsah>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Oblíbená nastavení

<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Můžete vybrat, zda se má při vyvolání možnosti „Oblíbená nastavení“ na displeji zobrazit potvrzovací obrazovka.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Změnit výchozí nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Kopie> můžete změnit. Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Změnit výchozí nastavení>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Do klávesových zkratek, které se zobrazují na obrazovce Základní funkce kopírování, je možné ukládat / měnit režimy. Tato funkce je praktická, chcete-li si registrovat často používané funkce <Volby> a <Oblíbená nastavení>. Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Uložit klávesové zkratky voleb>
Zkratka 1: Každý režim, <Kompletace>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 2: Každý režim, <2stranný>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 3: Každý režim, <Sytost>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 4: Každý režim, <Typ originálu>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 5: Každý režim, <Kopie ID karty>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Klávesové zkratky se registrují zvlášť pro <Normální kopírování> a <Spěšné kopírování>.
<Normální kopírování> a <Spěšné kopírování> může být spouštěno v <Nastavení displeje obrazovky kopírování>.
Pět klávesových zkratek lze uložit v <Normální kopírování> a šest klávesových zkratek lze uložit v <Spěšné kopírování>.
Položky nastavení ve výše uvedené tabulce udávají hodnoty pro <Normální kopírování>. Všechny výchozí hodnoty pro <Spěšné kopírování> jsou <Nepřiděleno>.

<Automatické třídění>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, stroj se může automaticky přepínat na <Třídit (Pořadí str.)> pro režim kompletace, když jsou originály umístěny v podavači. Můžete také nastavit <Přesah>, pokud je ke stroji připojen volitelný produkt, který podporuje režim Ofset. To je praktické, zhotovujete-li více sad kopií, jelikož nemusíte pamatovat na to, že musíte vybrat režim Kompletace.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Automatické třídění>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
<Přesah současně> (Dostupné, když je <Automatické třídění> nastaveno na <Zap>)
<Zap>, <Vyp>
B
Settings/Registration Basic Information
Pokud je v nastavení pro výstupní zásobníky zvolen výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset, nebudou kopie přesouvány na výstupní zásobník, podle specifikovaného nastavení, pokud je zapnuto <Přesah>. Pro vyřešení problému proveďte jeden z níže uvedených postupů.
Vypněte <Přesah současně> nastavení pro automatické třídění.
Určete výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset v nastavení výstupních zásobníků. <Output Tray Settings> *
Ručně vypněte <Třídit> před provedením úlohy.

<Priorita orientace obrazu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Je-li režim Priorita orientace obrazu nastaven <Zap>, stroj vždy okopíruje obraz ve stejné orientaci, v níž se nachází originál. Tento režim je užitečný proto, že se obraz může okopírovat vzhůru nohama v závislosti na nastaveném režimu kopírování.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Priorita orientace obrazu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li Priorita orientace obrazu nastavena na <Zap>, bude rychlost kopírování nižší než normální.

<Automatické rozpoznání orientace originálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Pokud je toto nastaveno na <Zap>, kopírovaný obrázek bude automaticky otočen o 90 stupňů s ohledem na orientaci papíru, pokud se orientace originálu liší od orientace papíru vloženého do stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Automatické rozpoznání orientace originálu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
V následujících případech stroj funkci Automatická orientace nepoužije, i když vyberete <Zap>:
Zvětšujete-li originály velikosti A4 nebo A5 na kopírovací papír velikosti A3
Je-li možnost <Různě velké originály> povolena a možnost <Vybrat papír> nastavena na <Auto>
Otáčet lze pouze obrazy originálů na papíru standardních velikostí do velikosti A4 při nastavení poměru kopírování na 100 %.

<Vybrat Nastavení barev pro kopírování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Používání barevného režimu při kopírování lze omezit v části <Vybrat barvu>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vybrat Nastavení barev pro kopírování>
<Použít Auto (Barvy/Černá a bílá)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít plné barvy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít jednu barvu>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít dvě barvy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Priorita rychlosti pro Kopírování z podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
S pomocí této volby můžete dát prioritu rychlosti před přesností pro kopírování z podavače.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Priorita rychlosti pro Kopírování z podavače>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Oddělovač úloh mezi skupinami>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Při kopírování dvou nebo více kopií pomocí <Skupina (Stejné stránky)> ve <Kompletace> můžete mezi jednotlivé skupiny stránek vkládat listy. Vyberete-li <Zap>, vyberte zdroj papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Oddělovač úloh mezi skupinami>
<Zap>, <Vyp>
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0WE