<Licence/Jiné>

Zadejte nastavení pro registraci licencí a pro software, který lze na stroji používat.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Registrace licence>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte licenční klíč pro volitelnou možnost systému, kterou lze používat na zařízení. Instalace systémových volitelných doplňků
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Registrace licence>
Maximálně 24 znaků
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Nastavení MEAP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte nastavení MEAP.

<Vzdálené UR>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda se má používat funkce Remote UI (Vzdálené UR) pro ovládání stroje a změny nastavení.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Vzdálené UR>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Použít TLS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Smazat obsah desky hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby můžete smazat zprávy od administrátora (správce), které se zobrazují na ovládacím panelu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Smazat obsah desky hlášení>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Když je na desce hlášení zobrazeno <OK>, stiskněte <OK>, chcete-li pracovat na stroji. Pro smazání desky hlášení bez zobrazeného tlačítka <OK> musíte použít Remote UI (Vzdálené UR).

[Visual Message Settings]

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadejte nastavení vizuálních zpráv. Konfigurace funkce Vizuální zpráva
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení displeje>
<Načasování zobrazení: a obsah>
Načasování zobrazení: <Zobrazení po odhlášení/automatickém resetování>, <Zobrazení po přihlášení>, <Zobrazení při zahájení tiskové úlohy>
Obsah: <SMB>, <HTTP/WebDAV>
Když je vybrána možnost <SMB>:
<Cesta k souboru:>
<Uživatelské jméno:>
<Heslo:>
Když je vybrána možnost <HTTP/WebDAV>:
<Cesta k souboru:>
<Uživatelské jméno:>
<Heslo:>
<Potvrdit certifikát pro komunikaci TLS>: Zap, Vyp
<Přidat CN k položkám ověřování>: Zap, Vyp
Ne
Ne
Ne
Ano
C
Nastavení vizuální zprávy
<Obsah, který se zobrazí při výskytu chyby>: <Zobrazit chybovou zprávu, ale nezobrazovat obsah vizuální zprávy>, <Nezobrazovat chybovou zprávu ani obsah vizuální zprávy>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení vizuální zprávy
<Nastavení Proxy>
<Address Without Using Proxy>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení vizuální zprávy
<Security Settings>
<Notify Server of Login Information When Content Is Displayed>
<Allow Printing from Content>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Nastavení vizuální zprávy
Nastavení lze provést pouze pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

<Nastavení vzdáleného přístupu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda aktivovat funkci vzdáleného přístupu. Tato funkce umožňuje zadávat nastavení a zpracovávat úlohy z počítače tak, že si na monitoru počítače zobrazíte obrazovku displeje dotekového panelu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení vzdáleného přístupu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Heslo>: Maximálně 8 znaků (Pouze alfanumerické znaky)
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Během operace vzdáleného přístupu nelze změnit ani provést následující nastavení.
<Čas do automatického smazání dokumentu> v <Nastavit/Uložit schránky>

<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
S pomocí této volby vyberete, zda používat ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Uložit/Aktualizovat software>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Na stroj můžete nainstalovat systémové volitelné doplňky/aplikace MEAP. Instalace systémových volitelných doplňků
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Uložit/Aktualizovat software>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-

<Spustit Setup Guide>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Podle pokynů průvodce můžete zadat počáteční nastavení stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Spustit Setup Guide>
<Start>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Povolit Použití tiskové funkce z Mobilní>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, můžete provádět operace z mobilního zařízení pro dokumenty uložené v <Tisk>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Povolit použití tiskové funkce z mobilního zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Pouze pro stroje, které podporují funkci Podržet.

<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Licence/Jiné>
Zadáte-li v tomto nastavení možnost <Zap>, budete moci skenovat a odesílat e-maily a obsluhovat faxy z mobilního zařízení.
Je-li možnost <Ověřit pomocí PIN kód pro Skenovat úlohy> nastavena na <Zap>, při spouštění úloh je nutné zadat kód PIN zobrazený na tomto přístroji.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Povolit úlohy k provedení z mobilního zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Když je vybráno <Zap>:
<Ověřit pomocí PIN kódu pro úlohy skenování>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A3F3-0Y9