<Nastavení hesla>

Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení hesla.
 
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Zakázat caching hesla pro ověření>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda zakázat uložení hesla zadaného při přihlášení do mezipaměti.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zakázat caching hesla pro ověření>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Zobrazit varování, když se používá výchozí heslo>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda se má zobrazit obrazovka pro změnu hesla, když se administrátor (správce) přihlásí do systému stroje s použitím výchozího uživatelského jména a hesla.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zobrazit varování, když se používá výchozí heslo>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
V případě vypršení platnosti hesla se obrazovka pro provedení změny hesla zobrazí bez ohledu na toto nastavení.

<Povolit použití výchozího hesla pro vzdálený přístup>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby vyberete, zda povolit, aby výchozí heslo bylo používáno při přihlašování do systému stroje z Remote UI (Vzdálené UR).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Povolit použití výchozího hesla pro vzdálený přístup>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení minimální délky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby nastavíte minimální počet znaků vyžadovaných při ukládání hesla za účelem zamezení použití příliš jednoduchých hesel. Když je nastavena délka hesla, uživatele nelze uložit s použitím prázdného hesla.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení minimální délky>
<Zap> (1 až 32 znaků), <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Nastavení doby platnosti>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
S pomocí této volby můžete nastavit dobu pro vypršení platnosti hesla, abyste uživatele přiměli pravidelně měnit hesla a zamezili zjednodušování hesel.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení doby platnosti>
<Zap> (1 až 180 dny), <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Zakázat použití 3 nebo více stejných znaků za sebou>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby nemohla obsahovat stejný znak více než dvakrát po sobě.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zakázat použití 3 nebo více stejných znaků za sebou>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Použít alespoň 1 velké písmeno>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno velké písmeno.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít alespoň 1 velké písmeno>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Použít alespoň 1 malé písmeno>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno malé písmeno.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít alespoň 1 malé písmeno>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Použít alespoň 1 číslici>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jedno číslo.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít alespoň 1 číslici>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.

<Použít alespoň 1 symbol>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>
Hesla můžete omezit tak, aby bylo možné ukládat pouze hesla obsahující nejméně jeden symbol.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Použít alespoň 1 symbol>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se použije pro správu osobního ověření, ne pro ID oddělení nebo PIN.
Nastavení pro omezení hesla jsou platná pro hesla, která jsou registrována / editována po nastavení těchto omezení. Pokud již registrované heslo překročí omezení určená pro tato nastavení, objeví se na obrazovce po provedení autentizace uživatele výzva ke změně hesla.
A3F3-0YK