<Nastavení funkce ověření>

Zadejte nastavení pro zvýšení efektivního zabezpečení ověřovací funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda zakázat ověřování s pomocí ID oddělení a PINu při provádění operací z ovladače tiskárny/skeneru. Jestliže vyberete <Zap>, při provádění operací ze softwaru pro správu zařízení bude také zakázáno ověřování s pomocí ID a PINu správce systému.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Zakázat ověření pomocí ID oddělení a kódu PIN>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Úlohy zakázané tímto nastavením budou na stroji vynuceně zrušeny.

<Nastavení zablokování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nastavení zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení funkce ověření>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda uživatelům znemožnit přihlášení do systému stroje, kdy se po určitém počtu po sobě jdoucích neplatných pokusů o přihlášení nebudou moci po nastavenou dobu přihlásit. Toto nastavení neplatí pro ověření pomocí ID oddělení nebo kódu PIN nebo pro ověření pro schránku.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
Funkce Importovat vše
Název položky při exportu pomocí vzdáleného UR
<Nastavení zablokování>
<Umožnit zablokování>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Prahová hodnota zablokování>: 1 až 10krát
<Doba zablokování>: 1 až 60 min
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Uživatelům může být znemožněno přihlášení ještě před vyčerpáním určitého počtu po sobě jdoucích neplatných pokusů o přihlášení, jestliže jsou přihlašovací operace prováděny v operačním systému Windows nebo jiných operačních systémech nebo z aplikací používajících FTP, IPP, SNMPv3, SMB nebo WebDAV.
A3F3-0YJ