Příprava vyžadovaná před použitím stroje

Nastavte stroj podle kroků 1 až 3. Podrobné informace získáte kliknutím na odkaz, jímž zobrazíte příslušné stránky. V zájmu bezpečného používání stroje si zároveň pročtěte část Zamezení neoprávněnému přístupu.
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
TIPY
Nastavení z Remote UI (Vzdálené UR)
Po dokončení nastavení síťového prostředí můžete provádět nastavení stroje z Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Úspora času provedením importu dat z jiných strojů
Máte-li ještě jinou multifunkční tiskárnu Canon a předem si uložíte (exportujete) v ní uložená data nastavení do počítače, obsah nastavení, jako je např. adresář a nastavení typů papíru, lze okamžitě používat po importu těchto dat do stroje. Import/export dat nastavení
A3F3-059