Ændring af login-services

Applikationen til implementering af brugergodkendelse kaldes for "Login-service". Maskinen er indstillet til som standard at anvende "Brugergodkendelse (personlig godkendelsesadministration)" til login-servicen. Hvis du vil anvende "Afdelings-ID-godkendelse", skal du ændre login-servicen i SMS.

Ændring af login-servicen

1
Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Service Management Service] på portalsiden.
3
Klik på [System Application Management] [Start] i [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Statussen bliver [Started].
4
Klik på [Enhanced System Application Management]  [Switch] i [DepartmentID Authentication].
Statussen bliver [Start after Restart].
5
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Maskinen genstarter, og de ændrede indstillinger anvendes.
Når Afdelings-ID-godkendelse er startet
Hvis du klikker på [Service Management Service] på portalsiden i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), vises skærmbilledet til login på SMS. Af sikkerhedsmæssige årsager er maskinen konfigureret til ikke at tillade login med det standardpassword, der er dedikeret til SMS. Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>  indstil midlertidigt <Tillad brug af standard password for Fjernadgang> til <Til>.
Når du er logget på SMS med standardpasswordet, skal du gendanne det oprindelige sikkerhedsniveau ved at ændre standardpasswordet og derefter nulstille <Tillad brug af standard password for Fjernadgang> til <Fra>.
"MeapSmsLogin" er indstillet som login-passwordet, der er dedikeret til SMS. Hvis du logger ind med "MeapSmsLogin", vises skærmbilledet til ændring af passwordet. Af hensyn til sikkerheden skal du følge instruktionerne på skærmen for at ændre passwordet.
Passwordet for SMS kan ændres med [Change Password] i [System Management].
Pas på, du ikke glemmer dit password. Ellers kan du ikke få adgang til SMS. I dette tilfælde skal du kontakte Canon Danmark.
Gå tilbage til brugergodkendelse
Vælg [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klik på [Switch], og genstart maskinen. Hvis du ikke bruger SMS-installationstjenesten (godkendelse med password), skal du efter genstart af maskinen vælge [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] og klikke på [Stop].

Indstilling ved brug af Afdelings-ID-godkendelse

Ved implementering af Administration af afdelings-ID med Afdelings-ID-godkendelse skal du huske, at administratoren (systemadministratoren) administratoren administrer afdelings-ID'er og -PIN-koder. For at forøge sikkerheden skal du logge ind med systemadministrator-ID'et og huske at ændre systemadministrator-ID'et og -PIN-koden.
Hvilke brugere der bliver administrator eller almindelige brugere, afhænger af om Administration af afdelings-ID og Indstillinger for systemadministrator er indstillet, som angivet i tabellen herunder.
Administration af afdelings-ID
Indstillinger for systemadministrator
Administrator
Almindelige brugere
Til
Indstil
Systemadministrator
Brugere, der er godkendt med afdelings-id og pinkode, der ikke er til systemadministratoren
Ikke valgt
Brugere, der er godkendt med afdelings-id og pinkode
Ingen
Fra
Indstil
Systemadministrator
Andre brugere end systemadministratoren
Ikke valgt
Alle brugere
Ingen

Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden

Aktivering af Administration af afdelings-ID

Login-handlinger når Administration af afdelings-ID med Afdelings-ID-godkendelse er aktiveret

Implementering af funktionsbegrænsninger og brugeradministration

95YS-115