Konfiguration af de automatiske justeringsindstillinger

Hvis "Sensing Unit-B" er monteret, kan billedplaceringen og farveindstillingerne justeres automatisk under printprocessen.

Automatisk justering af billedplaceringen

Med denne funktion kan du printe justeringssider regelmæssigt under printprocessen eller printe mærker i marginområdet og justere billedplaceringen automatisk. Du kan også printe en testside for at justere billedplaceringen automatisk, når du begynder at bruge nyt papir.
I de følgende tilfælde kan du muligvis ikke justere billedet tilstrækkeligt nøjagtigt ved at bruge den automatiske justeringsfunktion.
Når du bruger papirark, der ikke er skåret korrekt
Når du fremfører papir eller skifter mellem papirmagasiner under printprocessen
Registreringsenhed kan muligvis ikke registrere mærker på farvet papir, gennemsigtig film, labelpapir, kanthullet papir, papir med logoer eller mønstre allerede trykt på det (fortrykt papir) eller lange ark.
Papirark i papirmagasinet kan krybe eller strække sig på grund af ændringer i temperatur og luftfugtighed. Hvis du har brug for at printe et job med automatisk justering af billedplaceringen, anbefaler vi at gøre det så hurtigt som muligt, inden betingelserne for den første justering ændres.
Når der udføres automatisk justering ved at printe mærker i marginområdet, registreres mærkerne muligvis ikke, hvis billederne er for tætte. Sørg for at efterlade et mellemrum med en bredde på omtrent 1 mm.
Inden et job printes med automatisk justering af billedplaceringen, anbefaler vi at udføre Justering af billedplaceringen automatisk (tilbehør).
Vi anbefaler at bruge et enkelt papirmagasin til jobs med automatisk justering.
Når du udfører proceduren til automatisk justering af billedplaceringen med den brugerdefinerede papirtype, gemmes justeringsindstillingerne, når jobbet er printet.

Automatisk farvejustering

Med denne funktion kan du printe justeringssider regelmæssigt under printprocessen eller printe patches i marginområdet og justere farverne automatisk.
Registreringsenhed kan muligvis ikke registrere patches på farvet papir, gennemsigtig film, labelpapir, kanthullet papir, papir med logoer eller mønstre allerede trykt på det (fortrykt papir) eller lange ark.
Du kan muligvis ikke justere farverne med den automatiske justeringsfunktion, hvis labelpapir, kanthullet papir, papir med logoer eller mønstre allerede trykt på det (fortrykt papir), gennemsigtigt papir, papir med vandmærker, lange ark eller andre typer papirark er snavsede, eller hvis de afgiver store mængder papirstøv.
Funktionen til automatisk farvejustering forhindrer muligvis ikke farveudsving effektivt. Brug denne funktion til fortløbende printhandlinger med den samme medietype (samme finish, samme basisvægt og samme størrelse) og med den angivne minimummængde af ark.
Justering ved at printe af patches i marginområdet: 500 ark eller flere
Justering ved at indsætte justeringssider: 1000 ark eller flere
Når der udføres automatisk justering ved at printe patches i marginområdet, registreres de pågældende patches muligvis ikke, hvis billederne er for tætte. Sørg for at efterlade et mellemrum med en bredde på omtrent 1 mm.
Inden du begynder at printe med funktionen til automatisk farvejustering, anbefaler vi at udføre automatisk justering af farveforløb.
Når du udfører automatisk farvejustering med nyt papir, anbefaler vi at printe en testside, inden det endelige produkt printes.

Automatisk justering af billedplaceringen eller farverne for hver printproces

Hvis du starter et job, hvor en justeringsside printes, hver gang et bestemt antal ark er printet, vil automatisk justering blive udført med justeringssider, der printes i det angivne interval. Du kan få flere oplysninger i vejledningen til driverne.
Brug ikke denne funktion sammen med papir, der har logoer eller mønstre allerede trykt på det (fortrykt papir), eller hvis papirarkene er snavsede.
Du skal lægge nok papirark i papirmagasinet for at printe justeringssiderne.
Hvis der opstår papirstop under et job med automatisk justering, printes justeringssiderne muligvis ikke.
Automatisk justering udføres ikke for jobs, du starter ved at afbryde det igangværende job.
Sådanne jobs starter muligvis ikke i de afbrydelsestidsintervaller, du indstiller. Vær opmærksom på, at intervalindstillingen kun er et estimat.
Funktionen til afbrydelseskorrektion reducerer udsvingene i jobs med store antal ark. Hvis du vil prioritere nøjagtighed ved at justere afbrydelsesintervallerne, skal du forøge afbrydelseshyppigheden. Det vil dog også kræve flere justeringssider og derfor sænke produktiviteten.
Justeringen er muligvis ikke så effektiv for jobs, hvor flere papirtyper bruges samtidigt.
Når du starter et job med automatisk farvejustering, printes en standardtestside før det angivne afbrydelsesinterval for at udføre justeringsprocessen.

Konfiguration af intervallet for automatisk justering

Afbryd midlertidigt printning for at printe en justeringsside med et forudindstillet interval. Indstilling af et afbrydelsesinterval for justeringssider (valgfrit)

Automatisk justering af billedplaceringen og farverne under printprocessen

Hvis du starter et job, hvor justeringspatches eller -mærker printes i papirmarginområdet, udføres der automatisk justering under printprocessen. Du kan få flere oplysninger i vejledningen til driverne.
Patches og mærker printes over dele af dine billeder. Brug ikke denne funktion, når der printes med tryk ud over renskåret kant, der er mindre end følgende dimensioner.
Automatisk justering af billedplaceringen: 9,21 mm eller mere langs den forreste kant og 9,5 mm eller mere langs den vandrette længde
Automatisk farvejustering: 8,5 mm eller mere langs den forreste kant*
* Papir med 327,8 mm eller mere langs den forreste kant kræver en margin på 9,7 mm eller mere.
Automatisk justering udføres baseret på egenskaberne for det printede papir, der er scannet af Registreringsenhed. Hvis du derfor skifter til et andet papirmagasin, skal du lægge mere papir i det eller foretage andre ændringer af papirstakken. Justeringen baseret på egenskaberne for det nye papir træder ikke i kraft med det samme.
95YS-10E