Betjeningspanel

I dette afsnit beskrives navnene på og brugen af tasterne på betjeningspanelet (valgfrit).

Touchpanelet

Foruden taltasterne, hver enkelt knap og hver enkelt funktions indstillingsskærmbillede vises fejlstatussen også på dette display. Brug af touchpanelet

Behandler/data-indikator

Blinker, når der udføres betjeninger som f.eks. afsendelse eller udskrivning. Lyser grønt, når dokumenter venter på at blive behandlet.

Fejl-indikator

Blinker eller lyser, når der opstår en fejl som f.eks. papirstop.
Hvis Fejl-indikatoren blinker, skal du følge de instruktioner, der vises på touchpanelet.
Udbedring af papirstop
Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit)
Hvis Fejl-indikatoren lyser med et fast rødt lys, skal du kontakte Canon Danmark.

Hovedstrømmen-indikator

Lyser, når maskinen er tændt. Tænde maskinen
Justering af vinklen på touchpanelet
95YS-00E