Introduktion (om maskinen)

Dette kapitel angiver grundlæggende oplysninger om brugen af maskinen som f.eks. dele og metoder til ilæggelse af papir. Du kan også henvise til denne sektion for at få oplysninger om emner som f.eks. vedligeholdelsesprocedurer for hovedenheden, håndtering af papir- eller hæfteklammestop og maskinspecifikationerne.

Håndbøger til denne maskine

Dette afsnit beskriver de forskellige vejledninger, du kan se i, for at få oplysninger om, hvordan du anvender denne brugervejledning (denne vejledning) og maskinens funktioner og betjeningsprocedurer.

Dele og deres funktioner

Dette afsnit beskriver de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner.

Tænde maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder eller slukker for maskinen.

Placering af originaler og ilægning af papir

Dette afsnit beskriver, hvordan du anbringer de originaler, der skal scannes, og hvordan du ilægger papir, der skal bruges til printning.

Maskinspecifikationer

Se i dette afsnit for at få specifikationerne for hovedenheden og tilbehørsenhederne.

Basisvægt

Se dette afsnit for at få oplysninger om basisvægt i henhold til papirtype.

Yderligere information

Se dette afsnit vedrørende ansvarsfraskrivelser og copyrightinformation.
95YS-000