Finjustering af Lim-indbindingens finishing-format

Du kan foretage fine justeringer af trimmebredden på enheden til lim-indbinding.
Denne status kan indstilles, når Perfect Binder-F er monteret. For informationer om Perfect Binder-F, se håndbogen, der fulgte med tilbehøret.
1
Tryk på  Indstillinger/Registrering  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér bevægelse> <Finjustér beskåret format til lim-indbinding>.
2
Tryk på <-> eller <+> for at justere trimmebredden tryk på <OK>.
Du kan skifte mellem positive og negative værdier ved at trykke på <±>.
Hvis du foretager en justering i enten vandret eller lodret retning (top + bund), skal du trykke på <-> eller <+> for kun at angive en værdi for denne retning.
95YS-09H