Justér bevægelse

Dette afsnit beskriver fremgangsmåden for justering af billedkvaliteten ved kopiering og print.

Tilbageplacering af ryghæftning

Fører papir frem til ryghæfterenhed og hæfter det flere gange og udfører tilbageplacering af ryghæftning. Maskinen udfører denne justeringsprocedure, hvis der ikke er sket en hæftning, efter at du har fjernet en fastklemt hæfteklamme eller udskiftet hæfteklammepatronen.

Ændr foldnings-/hæftningsposition

Hvis ryghæftningsplaceringen ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere ryghæftningsplaceringen.

Justér position af ryghæftningsfoldning

Du kan justere ryghæftningens foldningsplacering ved hæfteprintning.

Justér afstand mellem to klammer

Du kan justere bredden ved dobbelt hæftning.

Skift Finisher-hulleenhed

Du kan angive, om hullehastighed eller -præcision skal prioriteres.

Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.

Du kan angive, om hastighed eller nøjagtighed for dobbelt hæftning skal have prioritet.
<Hast./nøjagtigh.prioritering for dobbelthæftn.>

Justér trimmebredde

Denne funktion giver dig mulighed for at justere trimmebredden på print med ryghæftning i spring á 0,1 mm for hvert papirformat.

Finjustér beskåret format til lim-indbinding

Du kan foretage fine justeringer af trimmebredden på enheden til lim-indbinding.

Justér Lim-indbindingens påføring af lim

Når du laver et hæfte i statussen Lim-indbinding, skal du anvende den korrekte mængde lim. Ellers bliver det færdigindbundne hæfte af ringe kvalitet, som vist i illustrationen herunder. I dette tilfælde skal du justere mængden af lim for at forbedre hæftets finishing.

Farve-/S/H-prioritet til print af første side

Du kan angive om prioriteten skal gives til farve eller sort/hvid print, første gang der printes.

Justér placering af fold

Du kan justere papirfoldens placering, når du konfigurerer foldefunktionen.

Krølningskorrektion for hver papirkilde

Med denne status kan du justere krølningskorrektionsniveauet for hvert papirmagasin.

Justér ved hæftning

Det kopierede eller printede papir kan krybe pga. temperaturen, fugtigheden eller papirtypens egenskaber. Med denne status kan du i dette tilfælde justere kopieret eller printet papir ved at justere placeringen af justeringsstyret inde i finisheren for at hæfte det justerede papir.

Finisher bakke A, justering

Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke A i en finisher.

Finisher bakke B, justering

Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke B i en finisher.

Finisher bakke C, justering

Du kan justere papiret, når det afleveres i bakke C i en finisher.

Prioritetsindst. for finisheroutput (Tyndt)

Når tyndt papir anvendes, kan du prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.

Prioritetsindstillinger for finisheroutput

Du kan prioritere produktivitet eller justering af outputpapiret.

Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode

Du kan indstille den tid, hvor hæftningen udføres, efter der er indsat papir ved hjælp af manuel hæftning.

Tid til genkendelse af tryk på Start-knap

Juster den berøringstid, der kræves for at starte behandlingen.
95YS-099