Justering af farvetonen

Du kan udføre automatisk justering, hvis farven på printningsresultatet er meget anderledes end farven på det originale dokument, når du kopierer eller printer et billede.
Hvis du udfører denne betjening på et sted, hvor rummiljøet (temperatur og luftfugtighed) ændres markant, kan farve være forskellig.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Autojustering af indstillinger for gråtoner>.
2
Tryk på <Autojustering af gråtoner> <Ja>.
Hvis du ikke har udført automatisk justering af nuancer (fuld justering), skal du trykke på <Nej> for at udføre den.
Justering af farveforløb
3
Tryk på <Start korrigering>.
Hvis du vil udføre farvejustering baseret på en justeringsstandard, der er registeret på forhånd, skal du vælge justeringsstandarden i <Ændr Korr.mønster>.
For information om, hvordan du opretter en ny justeringsstandard, se Oprettelse af en farvejusteringsstandard.
4
Vælg papirmagasinet, og tryk på <OK> <Start print>.
Der printes en testside.
5
Anbring testsiden på glaspladen.
Placer testsiden som angivet i vejledningen på skærmen.
6
Tryk på <Start scanning>.
Maskinen begynder at scanne testsiden.

Oprettelse af en farvejusteringsstandard

Du kan oprette og registrere en justeringsstandard efter eget valg. Der kan registreres op til fire justeringsstandarder.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Autojustering af indstillinger for gråtoner>.
2
Tryk på <Registrér Korrigeringsmønster> <Ja>.
Hvis du ikke har udført automatisk justering af nuancer (fuld justering), skal du trykke på <Nej> for at udføre den.
Justering af farveforløb
3
Vælg den modtager for at registrere den nye justeringsstandard tryk på <Næste>.
4
Vælg papiret, tryk på <Næste> vælg papirmagasinet, og tryk på <OK>.
5
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
6
Anbring testsiden på glaspladen.
Placer testsiden som angivet i vejledningen på skærmen.
7
Tryk på <Start scanning>.
Maskinen begynder at scanne testsiden.
95YS-08R