Placering af originaler og ilægning af papir

Dette afsnit beskriver, hvordan du anbringer de originaler, der skal scannes, og hvordan du ilægger papir, der skal bruges til printning. Du kan også se i dette afsnit for at få information om, hvordan du angiver papirformatet og -typen af det ilagte papir.

Placering af originaler

I dette afsnit beskrives det, hvordan du placerer originaler på glaspladen eller i fremføreren.

Ilægning af papir

I dette afsnit beskrives ilægning af papir i papirskuffen.

Angivelse af papirformat og -type

Dette afsnit beskriver, hvordan du angiver papirformatet og -typen for det papir, der er lagt i papirkilden.
For enhedskonfigurationer med flere leveringsdestinationer
Du kan angive papirleveringsdestinationen for hver funktion under printning. Angivelse af udbakken for fortrykt papir
95YS-00J