Generering af et enhedssignaturcertifikat

 
Nøglen og certifikatet (enhedscertifikatet), der er nødvendige ved tilføjelse af en enhedssignatur, kan genereres på maskinen. Udpeg en administrator til at generere disse emner. Når de er genereret, kan du føje en digital signatur til scannede dokumenter, der sendes i et bestemt filformat. Tilføjelse af en digital signatur
 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indstillinger for certifikat>  <Generér nøgle>  <Generér/Opdatér Enhedssignaturnøgle>  <Ja>  <OK>
Nøgle og certifikat til enhedssignatur
Den/det genererede nøgle og certifikat registreres med navnet "Enhedssignaturnøgle". Du kan kun registrere én nøgle og ét certifikat til enhedssignaturen.
Administration af nøglen og certifikatet til enhedssignaturen
Du kan tjekke detaljerede indstillinger for nøglen og certifikatet på det skærmbillede, der vises, når du trykker  (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indstillinger for certifikat>  <Liste med nøgler og certifikater>  <Nøgle-og certifikliste til denne maskine>.
Hvis vises, er nøglen ødelagt eller ugyldig. Du kan opdatere nøglen og certifikatet ved at konfigurere indstillingerne igen.
Hvis du vælger <Device Signature Key> og trykker på <Certifikatdetaljer>, vises detaljerede informationer om enhedssignaturcertifikatet. Du kan også trykke på <Verificér certifik.> på dette skærmbillede for at tjekke, om certifikatet er gyldigt.
PDF/XPS-filen indeholder afsenderinformation, som læseren af filen kan bruge til at validere enhedssignaturens gyldighed ved at matche den med SHA-1 message digest-nummer. Du kan kontrollere disse informationer i <Certifikatnøgle> på denne maskine.
Sikring af, at en enhedssignatur altid tilføjes ved afsendelse
Du kan konfigurere maskinen, så der altid føjes en enhedssignatur til scannede dokumenter, der sendes i et bestemt filformat, uanset brugerindstillingerne. Du kan også begrænse de filformater, der anvendes ved afsendelse af dokumenter, og det sikrer, at ingen dokumenter kan afsendes uden en enhedssignatur. Administrator- eller enhedsadm-rettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger. <Tilføj altid enhedssignatur til Send>
95YS-0LW