Initialisering af alle data/indstillinger

 
Du kan gendanne alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingen. Alle data, der forbliver på lagerenheden, overskrives med 0-data (nul), som forhindrer videregivelse af følsomme data, når lagerenheden udskiftes eller bortskaffes. Administratorrettigheder er nødvendige for at udføre initialisering.
Inden initialisering skal du sørge for, at der ikke er dokumenter under behandling, eller dokumenter der venter på at blive behandlet. Disse dokumenter bliver slettet, når der udføres initialisering.
Sluk ikke maskinen under initialiseringen. Det vil kunne medføre fejl i maskinens hukommelse.
Det kan tage 30 minutter eller mere at udføre initialiseringen. Maskinen kan ikke anvendes under initialiseringsprocessen.
Inden udførelse af initialisering
Sikkerhedskopiér dine vigtige data, eller eksportér dem som en fil.
Informationer om maskinens indstillinger Import/eksport af indstillingsdataene
Brugergodkendelsesinformationer, der er registreret i godkendelsessystemet til den lokale enhed for personlig godkendelsesadministration Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Licensfiler til MEAP-applikationer Administration af MEAP-applikationer
Data, der er gemt af MEAP-applikationer (for informationer om, hvordan du sikkerhedskopierer dataene, kan du se vejledningen til hver enkelt MEAP-applikation).
Ved brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
Du skal indtaste passwordet for at initialisere maskinens indstillinger. For oplysninger om indstillinger for sikkerhedspolitik kan du se håndbogen til imagePRESS Server.
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger> <Dataadministration>  <Initialisér alle data/indstillinger>.
3
Tryk på <Ja>.
Initialiseringen er udført. Når processen er færdig, genstarter maskinen, og rapporten Initialisér alle data/indstillinger bliver printet.
Når meddelelsen <Der anvendes en sikkerhedspolitik for denne enhed.> vises, skal der indtastes et password af sikkerhedsadministratoren. For flere informationer kan du kontakte din sikkerhedsadministrator.
Selvom jobloginformationerne kan slettes ved at initialisere alle data/indstillinger, registreres resultatet af printning af rapporten Initialisér alle data/indstillinger i printloggen.
TIP
Det er også muligt individuelt at vælge nogle maskinindstillinger og gendanne deres fabriksindstillinger. Indstillinger/Registrering
95YS-0SC