Sådan stables papir pænere

Hvis du vil stable papir i outputområdet pænere, må printet papir ikke være krøllet. I dette afsnit beskrives mulige situationer, og hvad du kan gøre i tilfælde af hver type papirkrølning.
Papirkrølning opstår under en række forskellige omstændigheder, for eksempel billeder, der skal printes, billedpositioner, tonertæthed, papiregenskaber, temperatur og luftfugtighed. Hvis print er krøllede, stables de muligvis ikke fladt og pænt i udbakken.
I disse tilfælde trykkes på  (Statusmonitor)  <Sæt alle printjob på pause> for at standse det aktuelle printjob midlertidigt. Fjern udskrifter i udbakken, og genoptag printjobbet. Annullering af afsendelses-/printjob
Papirkrølningen korrigeres muligvis ikke, selvom du justerer krølningskorrektionen ved at følge fremgangsmåden i Krølningskorrektion for hver papirkilde

Hvis højden på det stablede papirs forreste kant i fremføringsretningen er lavere end højden i midten eller på bagkanten

Status i outputområdet
Afhjælpning
Hele papirets bagkant eller hjørnerne er krøllet opad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Papirets forreste kant er krøllet nedad.
* Denne status forekommer for det meste, når stakmængden er høj.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Tonertætheden er høj på en del af papiret.
Stabl færre papirark i udbakken.
: Fremføringsretning

Hvis højden på det stablede papirs bageste kant er lavere end højden i midten, eller højden på det stablede papirs forreste kant er højere end højden i midten i fremføringsretningen

Status i outputområdet
Afhjælpning
Papirets bagkant er krøllet nedad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Papirets forreste kant er krøllet opad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
: Fremføringsretning

Hvis højden på det stablede papirs venstre og højre kanter i fremføringsretningen er lavere end højden i midten

Status i outputområdet
Afhjælpning
Kanten parallel med fremføringsretningen er krøllet nedad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Tonertætheden er høj på midten af papiret.
Stabl færre papirark i udbakken.
: Fremføringsretning

Hvis højden midt på det stablede papir er lavere end højden i venstre og højre kant, eller højden på den forreste kant eller bageste kant er højere end højden i midten i fremføringsretningen

Status i outputområdet
Afhjælpning
Kanten parallel med fremføringsanordningen er krøllet opad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Papirets forreste kant og bageste kant er krøllet opad.
Korrigér papirkrølningen, Krølningskorrektion for hver papirkilde , eller stabl færre papirark i udbakken.
Et af eller begge hjørner på den forreste kant er meget krøllet.
Stabl færre papirark i udbakken.
: Fremføringsretning
95YS-056