Ekstraudstyr

Maskinens funktionalitet kan udvides ved at installere tilbehør på den.

Tilgængelige muligheder

Finde tilbehør der passer til dine formål

Sådan lægges en stor mængde papir i papirmagasiner

Til anvendelsesfunktioner som f.eks. foldning og hæftning eller installation af udbakke

Når det gælder valgfrit tilbehør, der gør det muligt at bruge funktionerne som f.eks. sætsortering og hæftning, kan du se Valgfrit tilbehør, der understøtter specifikke funktioner.

Sådan ilægges papir manuelt

Sådan kontrolleres skævheden på papir, der skal lægges i universalbakken

Sådan ilægges lange ark

Sådan stables en stor mængde papir

Sådan justeres billedplaceringen, farverne og andre indstillinger automatisk

Sådan bruges fremføreren

Sådan monteres printerdækslet, så maskinen kan bruges som en printer

Sådan bruges godkendelsesfunktionen til at administrere brugere efter afdeling

Sådan bruges et supportværktøj ved lukning af fremføreren

Sådan kontrolleres maskinens status fra en afstand

Håndtering af tilbehøret

Stik aldrig hånden ind i den del af bakken, hvor der hæftes (i nærheden af rullerne), når en Finisher er monteret, da det kan medføre personskade.
Anbring ikke dine fingre eller hænder på finisheren, når den er i brug. Dette kan føre til personskade eller skade på finisheren.
Når du fjerner papir fra finisherens bakke, må du ikke anbringe dine hænder eller fingre på finisherens udbakke. Bakken bevæger sig måske op eller ned, og dine hænder kan komme til at sidde fast.
Bakkerne i finisheren bevæger sig under kopiering eller printning. Anbring ikke noget under bakkerne, da det kan beskadige bakkerne.
Du må ikke anbringe noget andet end det leverede papir i finisherbakkerne, da de ellers kan blive beskadiget.
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
95YS-046